Logo vierklank.nl
Op deze prentbriefkaart uit 1926 was het Biltsche Meertje (omgeving Gregoriuslaan Bilthoven) nog een echt meertje.
Op deze prentbriefkaart uit 1926 was het Biltsche Meertje (omgeving Gregoriuslaan Bilthoven) nog een echt meertje. (Foto: foto uit de digitale verzameling van Rienk Miedema)
Natuur & Milieu

Stichting behoud Bilts Meertje in oprichting

door Henk van de Bunt

Zaterdag 17 maart verzorgden vrijwilligers het inmiddels jaarlijks onderhoud van het 'oude' Biltsche Meertje op de Gregoriuslaan te Bilthoven. Buurtbewoners en andere belangstellenden zijn druk bezig met de oprichting van de 'Stichting vrienden van het Oude Biltsche Meertje'.

Er wordt gezocht naar kandidaat bestuursleden en naar mensen die het Oude Biltsche Meertje een warm hart toedragen en evenals de omwonenden vinden dat het stukje groengebied dat nog over is in Bilthoven Noord behouden moet blijven als natuurgebied.

Doelstelling
De statutaire doelstelling van de stichting luidt als volgt: Het behoud, verbeteren en het eventueel uitbreiden van het bestaande, openbare, natuurlijke en cultuurhistorische karakter van het Oude Biltsche Meertje aan de Klaphekweg te Bilthoven, waaronder (maar niet beperkt tot) actieve bescherming en verbetering van onder andere de natuur aldaar inclusief, flora, fauna en alle ecologische aspecten en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting meent dat groene natuurbeleving van belang is voor jong en oud. Door middel van het openbaar houden van dit naast de Theresiaschool gelegen stukje natuur levert het Oude Biltsche Meertje een bijdrage aan de ontwikkeling van de jeugd. Het natuurterrein heeft daarbij als openbare plek een publieke functie. De stichting wil dit geheel bekostigen uit bijdragen en donaties van vrienden en donateurs, sponsoren en fondsen en andere begunstigers die de doelstellingen van de stichting ondersteunen.

Geschiedenis
Het meertje is ontstaan uit een zanderij. Er was ter plekke zand gewonnen dat nodig was voor de aan te leggen spoorbaan Utrecht – Zwolle. Daar er een hoogteverschil van maar liefst vijf meter was in het landschap tussen de stations Bilthoven en Den Dolder, en men diende te zorgen voor een gelijk-oplopende spoorbaan, was verhoging van het tracé noodzakelijk. In 1926 lijkt het Biltsche Meertje wel een zwembad, al is de waterstand wat laag. Voor de niet verwende jeugd in die dagen zal het pootjebaden een leuke bezigheid geweest zijn.

IJsclub
De bebouwing van Bilthoven Noord vorderde nadien gestaag. In 1926 kwam de R.K- kerk Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand gereed, alsmede de pastorie en de St. Theresia van Lisieuxschool. In die tijd had het meertje in de wintermaanden ook een bestemming gekregen. Op 30 september 1924 was de IJsclub Het Biltsche Meertje opgericht.

Zand
Er is al vele jaren geen meertje meer te vinden tussen de spoorlijn en de r.-k. kerk. Het grondwaterpeil daalde in de loop der jaren steeds meer. In 1966 verkocht de ijsclub het terrein aan de gemeente De Bilt. Het meertje werd grotendeels gedempt. En toen er ook nog veel zand overbleef na de totstandkoming van de wijk Centrum-2, werd ook dat zand in het ooit mooie meertje gedumpt. Er werd voor de huidige basisschool een nieuw gebouw gerealiseerd, gelegen op het terrein waar zich vroeger dit meertje bevond.

Jong
De omgeving van het Oude Biltsche Meertje kenmerkt zich o.a. door 'verjonging'. De nabijheid van de St. Theresiaschool, maakt deze locatie tot een aantrekkelijke plek om te wonen en te spelen. Het schoolplein van de St. Theresiaschool is zodanig ingericht, dat daar ook buiten schooltijd, kinderen uit de omgeving kunnen spelen. Behalve van het schoolplein, maken deze kinderen ook graag en veelvuldig gebruik van het terrein van het Oude Biltsche Meertje. Er wordt niet alleen gespeeld of 'hutten gebouwd' maar het is ook de plek waar kinderen kennis maken met de natuur en hoe daarmee om te gaan. Prachtige planten en struiken, maar bijvoorbeeld ook vogels, eekhoorns en salamanders leven er.

Ook de kinderen van de basisschool St. Theresia gebruiken het terrein veelvuldig voor hun buitenactiviteiten. In hetzelfde gebouw is ook de buitenschoolse opvang (BSO) en de Peuterspeelzaal gevestigd en ook die kinderen maken veelvuldig gebruik van het terrein. Voor veel mensen uit de buurt is het ook de plek om hun honden uit te kunnen laten en elkaar te ontmoeten voor 'een praatje'.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>