Logo vierklank.nl
Grote belangstelling levert een volle zaal op.
Grote belangstelling levert een volle zaal op.
Politiek

Het Maartensdijks Debat ging over Maartensdijk

door Henk van de Bunt

Op maandag 12 maart werd in De Vierstee 'Het Maartensdijks Debat' gehouden, georganiseerd door een aantal betrokken inwoners uit de kern Maartensdijk. Zij zijn van mening dat Maartensdijk in zijn algemeenheid onvoldoende gehoord wordt en aandacht krijgt. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart was politiek De Bilt daarom naar een overvolle Vierstee afgereisd.

Gespreksleider Leo Fijen gaf eerst het woord aan 7 Maartensdijkers, die op de kieslijsten van evenzoveel politieke partijen voorkomen. Iedere kandidaat kreeg twee minuten spreektijd om zijn resp. haar Maartensdijkse visie m.b.t. tot de aankomende verkiezingen onder woorden te brengen. Gert-Jan Weierink, die mede met Groenekanner Henric de Jong Schouwenburg binnen de VVD een voorkeursactie voert lichtte het waarom daarvan toe en noemde verder als speerpunten de dreigende bebouwing van een parkeerplaats achter het Maertensplein, de ontwikkelingen in de Ruigenhoek, het zelfstandig blijven van De Vierstee en de aandacht voor het openbaar groen. Werner de Groot (CDA) is een geboren en getogen Maartensdijker: 'Het CDA wil dat Maartensdijk landelijk en dorps blijft, dat het Maertensplein zijn aantrekkingskracht blijft behouden (o.a. door de parkeerplaats niet te bebouwen), dat het groen weer langs de A27 terugkomt en dat de gerenoveerde Vierstee nooit meer verloedert'.

Dienstverlening
Ook Arie van der Vlies (SGP) is een Maartensdijker pur sang; 'Wij zijn voor een optimale dienstverlening vanuit De Bilt, voor woningbouw voor Maartensdijkers (er vertrekken er te veel) voor een verbetering van het groenonderhoud, tegen bebouwing van de parkeerplaats bij het Maertensplein en vergroting van de (mantel-)zorg'. Koos Smits (SP) wil niet dat Maartensdijk een satelliet-plaats wordt van De Bilt of Utrecht; daarom moet er ook geen station in Nieuwe Wetering komen, want daar hebben Maartensdijkers niets aan. Koos had ook al de vraag opgeworpen hoe je een voorrang aan Maartensdijkers bij woningbouw kunt garanderen. Timon Blok (Groen Links) wil aandacht, waardering en betrokkenheid voor elkaar; Blok noemt dat verbondenheid. Hij vertelde over eigen groenonderhoud van inwoners, maar dat zij daarbij geen eigen initiatieven konden inbrengen. Timon wil graag komen tot kernteams.

Wateroverlast
Nico Jansen is lijstduwer bij de ChristenUnie: 'Wij zijn tegen bebouwing van de parkeerplaats van het Maertensplein, wij vragen aandacht voor het onderhoud van de riolering en de wateroverlastproblemen in Westbroek en Hollandsche Rading en bouwen voor eigen behoefte onder de voorwaarde, dat er bij elk nieuw te bouwen huis ook weer een huurwoning vrijkomt'. Hester Visser vertegenwoordigde Forza De Bilt met de verkiezingsitems: 'Dorps, groen, meer handhaving, meer veiligheid en groenonderhoud'. Hester vroeg ook naar een aangepast geluidsscherm in de Maartensdijkse kern. De meeste kandidaten kregen ook vragen vanuit de zaal die gingen over parkeerproblemen rondom het Maertensplein, over speelvoorzieningen voor kinderen, waarom er zo weinig of niets meer te doen is in Sojos en waarom er geen soepeler vergunningenbeleid mogelijk was.

Stemmen
Na een pauze was er een gelijke ruimte (2 minuten) voor de lijsttrekker van de partij of hun secondanten. Daarbij werd duidelijk dat er in het Maartensdijkse nog wel wat stemmen zijn te verdienen. Elke partij haastte zich om de Maartensdijkers te complementeren met de betrokkenheid, de zelfredzaamheid en de in het verleden getoonde initiatieven. Daarnaast werden punten uit de inmiddels al verspreide verkiezingsfolders opgesomd en werd openlijk uitnodigend gelonkt naar de betrokkenheid c.q. het lidmaatschap van die Maartensdijker, die er toch maar aan had bijgedragen, dat dit een echte verkiezingsavond was geworden. Leo Fijen nodigde alle partijen tenslotte nog een keer uit in één zin uit te spreken, waarom op 21 maart a.s. op hun partij dient te worden gestemd: Theo Aalbers (CU): 'Wij hebben visie, komen op voor de zwakkere en zijn ook een lokale partij', Kees Lelivelt (VVD): 'Wij zijn ook voor een sneller internet in de kleinere kernen', Peter Schlamilch: 'Groen, Dorps en veilig', Anne Brommersma (GroenLinks): 'Een groen sociaal Maartensdijk', Madeleine Bakker-Smit (CDA): Betrouwbaar en doen wat je belooft', Menno Boer (SP): 'Luisteren naar de mensen en dan doen', Erik van Esterik (PvdA) 'Wij streven naar betaalbaar wonen en lokale zorg verbeteren', Han IJssennagger (Bilts Belang); Afvalbeleid aanpassen, minder overheidsbemoeienis, minder regels en lagere lasten', Johan Slootweg (SGP) 'De Kern centraal in de dienstverlening, in het buitengebied, in de openbare ruimte en in het samen leven', Jette Muijsson (Beter De Bilt); 'Elk goed idee verdient de aandacht' en Hans Mieras (D66): 'Doen wat we zeggen en zeggen wat we doen'.

Meer berichten