Ebbe Rost van Tonningen: ‘Er wordt al jaren gewerkt aan een plan om de Jan Steenlaan veiliger te maken’.
Ebbe Rost van Tonningen: ‘Er wordt al jaren gewerkt aan een plan om de Jan Steenlaan veiliger te maken’.

Biltse gevolgen door Uithoflijn-debacle

Algemeen Algemeen

door Henk van de Bunt

De Uithoflijn moet de belangrijkste schakel worden in de bereikbaarheid van Utrecht Science Park De Uithof. Projectorganisatie Uithoflijn realiseert de tramlijn in opdracht van provincie Utrecht en gemeente Utrecht.

Voor de Uithoflijn is 84 miljoen euro extra nodig. Naar aanleiding van een kritisch rapport over de Uithoflijn stapte de verantwoordelijk (Provinciaal) gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof op. In een voorstel van Verbeek-Nijhof staat dat een deel van de benodigde gelden - 14 miljoen euro - uit een potje moet worden gehaald dat bestemd was voor lokale fiets- en ov-projecten in de provincie. Het Biltse College van Burgemeester en Wethouders zou 1,8 miljoen subsidie krijgen uit dat potje van 14 miljoen euro. Alle reden om wethouder Ebbe Rost van Tonningen als portefeuillehouder namens het College nader er naar te vragen:

Financiering
Wethouder Rost van Tonningen: 'De voorgeschiedenis is als volgt; in 2014 werd afgesproken dat de provincie Utrecht het project van een nieuwe tramlijn van Utrecht CS naar de Uithof, de zogenaamde Uithoflijn, over zou nemen van het Bestuur Regio Utrecht (BRU), een samenwerkingsverband van negen gemeenten in de regio Utrecht waaronder De Bilt. Niet alleen de Uithoflijn, maar ook andere verkeers- en vervoertaken van de BRU werden door de provincie overgenomen. Het project de Uithoflijn is een samenwerkingsproject van de Provincie Utrecht en de gemeente Utrecht. De provincie betaalt 75 % en de stad Utrecht 25 %. Het project is vooral vertraagd door werkzaamheden rond het Centraal Station van Utrecht. Per februari van dit jaar kwam plotseling in het nieuws, dat de Uithoflijn door slecht bestuur 84 miljoen euro tekortkomt in de financiering van het project. Vervolgens nam de provincie kort daarop het besluit om dit tekort te dekken uit o.a. reeds toegezegde subsidies aan Utrechtse gemeenten. Daardoor krijgt De Bilt een directe financieringslast van ca 1,8 miljoen. Zo dichten de provincie en de gemeente Utrecht het ene gat door andere te creëren, ten koste van Utrechtse gemeenten'.

Debacle
De gemeente De Bilt kan door het debacle met de Uithoflijn 1,8 miljoen euro mislopen aan subsidies voor lokale verkeersprojecten, die dit en volgend jaar op de lokale agenda staan. Dat schrijft het Biltse College naar aanleiding van schriftelijke vragen van de Biltse fractie van de VVD. Er komt een extra raadsvergadering donderdagavond 15 maart, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart, met als hoofdonderwerp het plotselinge schrappen van deze subsidie. Wethouder Rost van Tonningen: 'Het is onbegrijpelijk dat een dergelijk groot bedrag van 84 miljoen plotseling pas na jaren openbaar wordt. Hoe werkt dan de controlerende taak van de gemeenteraad van Utrecht en de Provinciale Staten? Ik vind het als wethouder van De Bilt onacceptabel dat reeds toegezegde subsidies, bedoeld voor lopende projecten van De Bilt nu plotseling niet meer door zouden gaan. Ik heb de gemeenteraad toegezegd alles in het werk te stellen om die subsidie alsnog te krijgen'.

Welke projecten
Wethouder Rost van Tonningen: 'Wij zijn al met die projecten begonnen zoals het fietsveiliger maken van de Jan Steenlaan. Veel scholieren maken gebruik van de weg. In de spits worden de scholieren vergezeld door honderden automobilisten. Dat levert gevaarlijke situaties op. Voor een evt. vrij-liggend fietspad zou de gemeente een subsidie krijgen van 500.000 euro. Die subsidie is nu erg onzeker geworden. De gemeente dreigt ook 375.000 euro mis te lopen voor een verkeerscirculatieplan waarbij de Professor dr. T.M.C. Asserweg eenrichtingsverkeer en op de al aanwezige rotonde bij Biltse Rading aangesloten kan worden om verkeer sneller richting snelweg te krijgen. Een aansluiting, die direct positieve gevolgen voor de verkeersdruk op de Blauwkapelseweg en de Hessenweg heeft. Deze aansluiting staat voor dit jaar op de agenda'.

Verantwoordelijkheid
Op de vraag naar 'Wie draagt hiervan de verantwoordelijkheid' antwoordt Rost van Tonningen: 'In deze fase zie je allerlei politici naar elkaar wijzen. De eerste verantwoordelijkheid ligt bij de bestuurders van Provincie Utrecht en de Gemeenteraad van Utrecht. In het verlengde daarvan bij de controlerende organen: de Gemeenteraad Utrecht en Provinciale Staten van de Provincie Utrecht'

Al vanaf 2014 wordt gepleit voor het doortrekken van de Asserweg naar de Biltse Rading.