Logo vierklank.nl
Verkiezingsdebat in Het Lichtruim
Verkiezingsdebat in Het Lichtruim
Politiek

Verkiezingsdebat in Het Lichtruim

door Walter Eijndhoven

Maandag 5 maart presenteerde Het Lichtruim in Bilthoven, in een volle zaal, haar 'De Bilt in Debat', onder leiding van Bart van Gerwen. Alle Biltse politieke partijen gingen met elkaar de discussie aan over diverse onderwerpen die hen, en de inwoners uit de gemeente De Bilt, bezighouden.

Woensdag 21 maart is het weer tijd om te kiezen; ditmaal voor de gemeenteraden. Reden genoeg voor een debat. Een debat over hoe deze gemeente er nu voorstaat en welke positieve bijdragen de diverse partijen hebben geleverd. Maar ook over de plannen van de (nabije) toekomst: wat willen de Biltse partijen met deze gemeente en hoe willen zij dit realiseren? En hoe werken de partijen samen om succesvol te zijn?

Deelnemers
De volgende lijstaanvoerders deden mee aan het debat: Theo Aalbers (Christen Unie), Menno Boer (SP), Madeleine Bakker-Smit (CDA), Anne Brommersma (GroenLinks), Krishan Hagedoorn (PvdA), Fred van Lemmen (VVD), Hans Mieras (D66) Jette Muijsson (Beter de Bilt), Peter Schlamilch (Forza De Bilt), Johan Slootweg (SGP) en Han IJssenagger (Bilts Belang). Zoveel verschillende partijen, zoveel verschillende meningen. Ook tijdens deze avond bleek dat weer. Om alle meningen van de partijen te horen, kreeg iedere partij gedurende het hele debat slechts vijf minuten de tijd om haar standpunt te verkondigen.

Stellingen
Eén van de eerste stellingen betrof de leefbaarheid in gemeente De Bilt. De Staat van Utrecht geeft aan dat het met de leefbaarheid binnen onze gemeente minder gesteld is. Moet er een randweg komen rondom De Bilt? Geen keuze (Bilts Belang); Wegen beter onderhouden, geen randweg (SP); wel een randweg (VVD); tegen een randweg (GL). Stelling twee: meer/minder woningen bouwen binnen/ buiten rode contouren (grens tussen bebouwing en natuur): buiten rode contouren (CDA); 2.000 woningen/ buiten rode contouren (PvdA); nog voldoende ruimte binnen de kernen, bijv. HF de Witte (GL); 20% van gemeente is bebouwd, 30% natuur en 50 % open ruimte, dus daar bouwen (Bilts Belang); meer huizen in Westbroek (VVD); Schapenweide gebruiken voor woningen (Forza De Bilt); 240 huizen op Schapenweide (D66).

Ratten
Stelling drie: rattenplaag aanpakken, maar hoe?: handhaven, burgers beboeten als zij vervuilen (Forza De Bilt); handhaving dmv boa's (VVD); actieplan om rattenplaag aan te pakken middels integrale samenwerking (SGP). Stelling vier: wat vinden de partijen van het nieuwe zwembad?: groter zwembad (PvdA/ SP/ SGP/); zwembad dat nu wordt gebouwd is goed; (Beter de Bilt/ CDA/ D66). Publiek in zaal: groter zwembad. Stelling vijf: meer of minder boa's?: meer boa's op straat (SP, (door OZB te verhogen en daarvan meer boa's te betalen, bijstandsgerechtigden opleiden tot boa); VVD voor meer boa's. Stelling zes: meer wegen aanleggen in De Bilt? Oplossingen zijn: meer wegen: (Bilts Belang); meer wegen betekent meer auto's, dus beter Openbaar Vervoer en meer fietsen (GL); burgers meer betrekken bij dit onderwerp (PvdA) Stelling zeven: Gemeente moet zich actief bemoeien met isolatie van huizen?: niet verplichten, wel stimuleren (CDA/ Beter de Bilt). Stelling acht: Koopzondag ja/nee?: Tegen koopzondag (CU/Forza De Bilt/ Beter de Bilt); iedere winkelier bepaalt dit voor zichzelf: (Bilts Belang); zaal (helft voor/ helft tegen). Het debat werd live uitgezonden door Regio TV De Bilt.

Meer berichten