Logo vierklank.nl
Jeugd

HNL-leerlingen in gesprek met lijsttrekkers

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaat op 12 maart in de Mathildezaal van gemeentehuis Jagtlust van 19.00 tot 20.00 uur een groep leerlingen van Het Nieuwe Lyceum in De Bilt in gesprek met de lijsttrekkers van de deelnemende partijen in de gemeente De Bilt.

Centraal in die ontmoeting staat de vraag: 'Hoe ziet de gemeente De Bilt er in 2030 uit en wat moeten we nu doen om de gemeente duurzaam te krijgen en te houden? Om de leerlingen inhoudelijk voor te bereiden op dit gesprek, delen de experts van ingenieursadviesbureau Sweco, Stichting Samen voor De Bilt en lokale energiecoöperatie BENG! hun kennis met hen op 6 maart op het hoofdkantoor van Sweco, tijdens een seminar over de uitdagingen van de stedelijke gebieden van de toekomst. De vierdejaars leerlingen volgen tijdens dit seminar workshops over zes belangrijke Nederlandse maatschappelijke vraagstukken die nu en in de toekomst in de gemeente spelen: digitalisering, de gezonde en veilige stad, bereikbaarheid, klimaatverandering, circulaire economie en energietransitie. Deze workshops worden gegeven door de experts van Sweco.

Initiatief
Het initiatief om leerlingen van Het Nieuwe Lyceum in De Bilt te laten denken over de duurzame toekomst van hun gemeente, komt van Samen voor De Bilt en BENG!. De stichting Samen voor De Bilt stimuleert maatschappelijk betrokken ondernemen in de gemeente De Bilt. 'Wij vinden het belangrijk dat het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in De Bilt met elkaar in contact komen om hun kennis en middelen te delen.

Kennisdeling
Fieke van Leest, die zich bij Sweco bezighoudt met kennisdeling vanuit het kennisprogramma Urban Insight: 'Wij leveren graag een bijdrage aan de kennisontwikkeling rond de natuurlijke en gebouwde gebieden van de toekomst. Ook met deze groep! Het levert ons ook mooie inzichten op hoe de generatie van de toekomst kijkt naar de uitdagingen van de gemeente. Zij zullen er straks in moeten leven, wonen, werken en recreëren. Van hun vragen en inzichten leren wij veel en dit gebruiken wij weer in de advisering richting onze klanten'. Initiator Bouwe Taverne van BENG! vindt ook de combinatie van leerlingen en lijsttrekkers belangrijk. 'Zo geven we jonge mensen mee dat zij invloed hebben op hoe hun omgeving eruit gaat zien. Vaak hoor je verrassende ideeën van jongeren. Daar kunnen de lijsttrekkers straks in hun beleidsvorming hun voordeel mee doen.'

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>