Logo vierklank.nl
FC Utrecht te gast op De Rietakker.
FC Utrecht te gast op De Rietakker.
Jeugd

Digitaal lespakket voor De Rietakker

door Henk van de Bunt

Voetbalclub F.C. Utrecht schenkt samen met Zorg van de Zaak en a.s.r. aandacht aan gezonde leefstijl en financiële educatie en lanceerde maandag 5 maart het digitale lespakket 'FC Utrecht leert'. Ter gelegenheid hiervan bezochten spelers en medewerkers van de club die dag bovendien basisscholen in de provincie Utrecht, waaronder De Rietakker in De Bilt.

Al eerder was FC Utrecht te gast op basisscholen in de provincie Utrecht en gaven selectiespelers van FC Utrecht in de ochtend gastlessen met als onderwerp gezonde leefstijl en financiële zelfredzaamheid. De gastlessen waren ontwikkeld in samenwerking met hoofdsponsor Zorg van de Zaak en maatschappelijk partner a.s.r.. Aansluitend aan de gastlessen beantwoordden spelers vragen van de kinderen tijdens een kinderpersconferentie.

Betrokkenheid
Meer dan ooit toont FC Utrecht zijn maatschappelijke betrokkenheid. Samen met hoofdsponsor Zorg van de Zaak streeft de club ernaar van Utrecht de meest vitale regio van Nederland te maken. Gezondheid en eenzaamheid zijn de thema's die centraal staan in de strategie. Dit betekent dat naast de bestaande programma's en de inzet voor goede doelen, er is gekozen voor een langdurige samenwerking met diverse organisaties en initiatieven in de provincie. Op die manier kan de kracht en waarde van FC Utrecht optimaal en structureel worden ingezet om een bijdrage te leveren aan een gezonde en vitale regio. Bijvoorbeeld rondom het thema gezonde leefstijl bij kinderen waarbij FC Utrecht spelers rolmodellen zijn en worden ingezet om de kinderen te informeren en te inspireren op het gebied van gezonde voeding en beweging. Ook heeft FC Utrecht maatschappelijk de ambitie aandacht te schenken aan de positie van ouderen en het tegen gaan van eenzaamheid. Onder meer door het openen van het eerste ouderen vak in Nederland en het opstarten van Walking Football voor 60-plussers.

Leefstijl
Samen met hoofdsponsor Zorg van de Zaak zijn lessen over een gezonde leefstijl ontwikkeld. Met maatschappelijk partner a.s.r. heeft FC Utrecht lessen gemaakt op het gebied van financiële educatie. De voorbije maanden hebben opnames plaatsgevonden voor de digitale lespakketten, waarin de spelers en trainers van FC Utrecht als rolmodel fungeren. De lessen zijn vanaf maandag 5 maart gratis te downloaden op www.fcutrechtleert.nl. 'De keuze voor deze thema's komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Veel kinderen komen niet toe aan de noodzakelijke beweging per dag en obesitas is dan ook een serieus probleem', zegt Coördinator Maatschappelijk Nynke Bakker van FC Utrecht. Angeline van Dijk, algemeen directeur Zorg van de Zaak, beaamt deze kwestie: 'Vanuit Zorg van de Zaak weten we vanuit de praktijk hoe moeilijk het is om als volwassene ongezond gedrag af te leren. Daarom dragen we graag bij aan dit initiatief om het belang van een gezonde leefstijl al op jonge leeftijd onder de aandacht te brengen'. Nynke Bakker: 'Voor financiële educatie geldt hetzelfde. Ook leren veel kinderen onvoldoende hoe zij met geld om moeten gaan. Op latere leeftijd kan dit voor grote problemen zorgen. FC Utrecht wil graag een stimulans zijn voor alle leerlingen om een goede basis te leggen voor de toekomst."

Digitaal
Vorig jaar gaf FC Utrecht al gastlessen in basisschoolklassen. 'Deze gastlessen werden vorig jaar zo goed ontvangen, dat wij hebben besloten hier een vervolg aan te geven, in de vorm van een digitaal lesprogramma', legt Bakker uit. 'Dit digitale lesprogramma biedt basisscholen de gelegenheid om leerlingen kennis te geven van deze specifieke thema's. Deze lessen sluiten aan op de leerdoelen van groep 6 van de basisschool'.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>