Logo vierklank.nl
 Bepaal mee over de toekomst van bijvoorbeeld de Hessenweg.
Bepaal mee over de toekomst van bijvoorbeeld de Hessenweg. (Foto: Piet van Trigt)
Algemeen

Help de toekomst van De Bilt meebepalen

Hoe ziet de toekomst van kern De Bilt er uit? De volgende stap op weg naar een omgevingsvisie voor kern De Bilt is aan u. Hiervoor is al eerder een internetconsultatie opengesteld.

Bent u niet digitaal vaardig, maar wilt u wel meepraten? Op dinsdag 27 februari, vanaf 13.30 uur, ondersteunen ambtenaren van de gemeente De Bilt in Restaurant Bij de Tijd aan de Prof. Dr. H. Kamerlingh Onnesweg 14 bij deelname aan de consultatie. In de consultatie komen allerlei onderwerpen aan bod. Bijvoorbeeld wateroverlast, de Hessenweg als verblijfplek, wat zou u aan uw buren/uw buurt vragen, De Bilt woondorp of woon-werkdorp, ruimte maken voor meer woningen, starten van initiatieven, van kijkgroen naar gebruiksgroen. U bepaalt zelf over welke onderwerpen u mee wilt praten, aan de hand van stellingen. Uw antwoorden en op- en aanmerkingen worden gebruikt bij het opstellen van de concept-omgevingsvisie kern De Bilt.

Pilot De Bilt
De omgevingswet komt eraan. Daarmee wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling makkelijker maken. Ook biedt de wet straks meer ruimte voor lokale initiatieven en maatwerk. In de kern De Bilt is de gemeente al aan de slag met een pilotproject. Doel is samen met bewoners, ondernemers, organisaties en directe partners een omgevingsvisie voor het dorp te ontwikkelen.

Conferentie
Interviews met allerlei 'sleutelfiguren' uit De Biltse samenleving en met partners van de gemeente leverden ruim 300 vraagstukken op. Op de gebiedsconferentie van 2 oktober jl. hebben circa 140 bewoners, ondernemers, (maatschappelijke) organisaties, de gemeente en haar directe partners in workshops met allerlei uiteenlopende thema's deze vraagstukken verder uitgewerkt. De resultaten zijn verwoord in gespreksonderwerpen met stellingen. Via de internetconsultatie konden mensen al eerder met behulp van stellingen hun mening geven en digitaal met elkaar in gesprek.

Meer berichten