Logo vierklank.nl
Ouderen

Informatief Huisbezoek nu voor 80- en 85-jarigen

 Van bovenaf en v.l.n.r. Heino Schuurman, Inge Swen, Willy Verwijs, Marjo Sybrandy, Elly Broekstra, Hanneke Toemen, Jose Tielen, Anneke Wattez en Marlies Willemse; vrijwilligers begroeten graag een aantal nieuwe collega's.
Van bovenaf en v.l.n.r. Heino Schuurman, Inge Swen, Willy Verwijs, Marjo Sybrandy, Elly Broekstra, Hanneke Toemen, Jose Tielen, Anneke Wattez en Marlies Willemse; vrijwilligers begroeten graag een aantal nieuwe collega's.

door Henk van de Bunt

Mens De Bilt zoekt nieuwe vrijwilligers voor het team 'Informatief Huisbezoek'. Ouderen worden geïnformeerd over Mens-activiteiten en over diverse voor hen belangrijke organisaties en voorzieningen in de gemeente. Dit als hulpmiddel bij het zelfstandig blijven wonen.

'Wij hebben ons de afgelopen 2 jaar gericht op de 75- en 80-jarigen en gemerkt dat veel 75-jarigen nog heel actief zijn en geen behoefte hebben aan een huisbezoek. Daarom gaan we dit jaar de 80- en 85-jarigen bezoeken', vertelt Marlies Willemse, coördinator van het Informatief Huisbezoek. Dat wil niet zeggen dat 75-jarigen geen huisbezoek meer kunnen krijgen. Elke inwoner van De Bilt, jong of oud, kan een huisbezoek aanvragen (tel. 030 7440595 of via huisbezoek@mensdebilt.nl).

Vrijwilligers
'Onze 10 getrainde vrijwilligers bezoeken zelfstandig-wonende ouderen in de gemeente De Bilt en geven informatie over mogelijkheden en voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en mobiliteit. Dit als hulpmiddel bij het zelfstandig blijven wonen. Ons team bestaat uit 10 vrijwilligers. Nu we ook de 85-jarigen gaan bezoeken, kunnen we nog 3 nieuwe vrijwilligers gebruiken'.

Luisteren
Marlies vervolgt: 'Aan de hand van een checklist gaat men in gesprek over die onderwerpen die iemand belangrijk vindt. Afhankelijk van de behoefte van de cliënt wordt de situatie besproken en advies uitgebracht Een vrijwilliger biedt een luisterend oor en signaleert situaties waar (dringend) zorg nodig is. Wij zoeken enthousiaste mannen en/of vrouwen, die ervaring hebben in het voeren van gesprekken, sociaalvaardig zijn en de eigen grenzen weten te bewaken. De onderlinge communicatie verloopt via de mail, dus ervaring met de computer is nodig'.

Trainingen
Nieuwe vrijwilligers worden ingewerkt. De vrijwilligers volgen jaarlijks enkele trainingen. Ook kan men inschrijven voor een aantal door Mens georganiseerde workshops voor vrijwilligers (deze zijn kosteloos). Elke twee maanden is er een informatiebijeenkomst met een inhoudelijk onderwerp. Daarnaast worden onderling ervaringen uitgewisseld.

Voor meer informatie of aanmelding kunt u terecht bij Marlies Willemse, coördinator Informatief Huisbezoek, tel. 030 7440595 of via huisbezoek@mensdebilt.nl .

Meer berichten