Logo vierklank.nl
 Sportwethouder Madeleine Bakker reikte in 2015 de trofee voor de topscorer van het hockeytoernooi om de Europacup uit aan Maartje Paumen. Het toernooi werd gehouden in Bilthoven en gewonnen door de dames van SCHC.
Sportwethouder Madeleine Bakker reikte in 2015 de trofee voor de topscorer van het hockeytoernooi om de Europacup uit aan Maartje Paumen. Het toernooi werd gehouden in Bilthoven en gewonnen door de dames van SCHC.
Politiek

CDA wil gevoerde beleid voortzetten

door Guus Geebel

'Verenigen…. onze sport' is een campagnespeerpunt van het CDA. 'Eigenlijk zegt dat heel veel', zegt lijsttrekker Madeleine Bakker. 'We willen mensen met elkaar verenigen en in de politiek tot elkaar komen en samenwerken. Verder dragen we het verenigingsleven een warm hart toe, want wij denken dat het met elkaar beter is dan louter als individu door het leven te gaan.'

Madeleine Bakker voert bij de komende gemeenteraadsverkiezingen voor de tweede keer de lijst van het CDA aan. In mei 2014 werd zij wethouder en kreeg de portefeuille onderwijs, jeugdbeleid en kinderopvang, recreatie en toerisme, en sport. Zij is kernwethouder voor Maartensdijk. Madeleine Bakker is geboren en getogen in Heerlen, wat aan de zachte G te horen is. Ze woont sinds 2000 in de gemeente De Bilt. In 1984 studeerde ze in Leiden af als jurist Nederlands Recht en ging aan de slag als bedrijfsjurist in de Randstad. Sport speelt een belangrijke rol in haar leven. Madeleine is vicevoorzitter van de KNHB en oud-voorzitter van hockeyclub SCHC, de grootste sportvereniging in de gemeente. 'Ik geloof in de kracht van mensen en in verbindingen om een goed resultaat neer te zetten. Een sportieve kijk daarbij vind ik heel belangrijk.'

Terugblik
Madeleine Bakker kijkt tevreden terug op wat de afgelopen vier jaar tot stand is gekomen. Vooral de punten die in het verkiezingsprogramma opgenomen waren. Het programma heette CDA Dichtbij en daarbij doelden we op voorzieningen dichtbij. 'We kregen een prachtig gerenoveerde Vierstee in Maartensdijk, die door samenwerking met gebruikers tot stand kwam en waar iedereen tevreden over is, ook al omdat de bibliotheek daarin behouden bleef. Er kwam een nieuwe Nijepoortschool in Groenekan en de renovatie van Het Nieuwe Lyceum werd gestart en wordt na de zomer afgerond.' Zij noemt ook het nieuwe zwembad waarbij ze benadrukt dat dit dezelfde afmetingen heeft als het huidige bad. We hadden in ons programma ook staan dat het gemeentebestuur dichter bij de mensen moest komen, wat heeft geresulteerd in een maandelijks wethoudersspreekuur in alle kernen.    

Speerpunten
Het thema van het nieuwe verkiezingsprogramma is: CDA Blijft Dichtbij. Madeleine gaat in op de speerpunten die in de campagne worden benadrukt. De Bilt financieel gezond houden en voor de inwoners geen lastenverzwaring. Meer woningen waarvan 30 procent sociaal om het voor mensen mogelijk maken in De Bilt te blijven wonen. Aandacht voor de verdere ontwikkeling van het stationsgebied Bilthoven en het winkelcentrum Bilthoven levendig maken. Veiligheid op straat met preventie en zichtbare politie, openbaar groen samen met omwonenden bijhouden, meer groen langs de A27 en aandacht voor de geluidsoverlast. Het CDA wil vrijwilligers de ruimte geven om de activiteiten die ze willen vervullen te kunnen realiseren en ze niet te belasten met een tijdverslindende regelgeving. De rode contour wil de partij kunnen verleggen voor woningbouw als er natuurcompensatie tegenover staat. Bij het CDA hoort het ondersteunen van kwetsbaren en ze op weg helpen bij het zoeken naar mogelijkheden om mee te kunnen doen. Verder gaat de partij zich inzetten voor het verduurzamen van sportaccommodaties en maatschappelijke gebouwen, en voor nieuwbouw van de sporthal in het H.F. Witte Centrum.

Campagne
In het verkiezingsprogramma is aandacht voor de gehele gemeente. Op de kandidatenlijst staan in de top 7 mensen uit alle zes kernen. In de campagne gaat de partij het thema CDA Blijft Dichtbij actief vorm geven en zal overal in de gemeente zichtbaar zijn. Op 9 maart komt er een landelijk kopstuk naar de gemeente. Buiten verkiezingstijd presenteert de partij zich met een maandelijks fractiespreekuur. Op de vraag waarom inwoners op het CDA moeten stemmen antwoordt Madeleine: 'Wij hebben drie B's. Betrouwbaar, Betrokken en Bereid. Betrouwbaar hadden we in ons vorige verkiezingsprogramma opgenomen en daar hebben we heel veel van bereikt. Van Betrokken hoop ik dat mensen ervaren dat wij betrokken CDA'ers in ons midden hebben, en we zijn Bereid om ook lastige beslissingen te nemen.' Madeleine Bakker is voor de komende raadsperiode de kandidaat-wethouder voor het CDA.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>