Logo vierklank.nl
Krischan Hagedoorn voert opnieuw de lijst van de PvdA aan.
Krischan Hagedoorn voert opnieuw de lijst van de PvdA aan.
Politiek

PvdA luistert naar mensen in alle kernen

door Guus Geebel

'Als raadslid ben je volksvertegenwoordiger en moet je je verdiepen in wat er speelt. Daarbij is het van belang dat inwoners je goed informeren over wat zij meemaken. Dat vind ik prachtig en ik blijf het een heel bijzonder ambt vinden', zegt Krischan Hagedoorn. Hij is bij de komende gemeenteraadsverkiezingen opnieuw lijsttrekker van de PvdA.

Weten wat er speelt en doen wat nodig is was vier jaar geleden de titel van het verkiezingsprogramma van de Biltse PvdA. Centraal daarin waren net als in het nieuwe programma: wonen, werken en zorg. 'We gaan als gevolg van een door ons ingediende motie een goedhuurwijk bouwen in de gemeente. Dat zijn kleine huurwoningen die per maand inclusief nutsvoorzieningen niet meer dan 550 euro kosten. Almere heeft dat voor elkaar gekregen en dat gaat in De Bilt ook gebeuren. Er is al een uitvoeringsnotitie.'

Werk
'Hoewel de economische crisis voorbij is, hebben mensen aan de onderkant van de samenleving er nog steeds last van. Ze komen moeilijk uit de werkloosheid of de bijstand en krijgen nauwelijks een kans. We wilden hier tien procent minder werklozen, maar het aantal is alleen maar gestegen. We liften hier mee op wat we samen regionaal met andere gemeenten doen, maar zelf zetten we er geen druk achter om ook banen te creëren. Daarom staat in ons programma dat we een wijkbedrijf willen. Daarmee kunnen mensen aan de slag om bijvoorbeeld openbaar groen bij te houden of speeltuinen op te knappen. Zo krijgen mensen een dagbesteding, arbeidsritme en meer kans op werk.'

Zorg
De PvdA wil voorkomen dat mensen zorg gaan mijden. Krischan Hagedoorn noemt het een groot succes dat de hardnekkigheid van vooral Erik van Esterik in de gemeenteraad en de Adviesraad Sociaal Domein ervoor hebben gezorgd dat de eenvoudige hulp in de huishouding, die op 1 januari 2015 werd afgeschaft op 1 januari 2017 weer is ingevoerd. 'De komende periode willen we de eigen bijdrage aan zorg verlagen en dat de tegemoetkoming in de kosten aan chronisch zieken en gehandicapten omhoog gaat. Mochten we in het college komen dan willen we het liefst met alle organisaties die zich in de gemeente bezighouden met zorg om de tafel. We denken dat het beter kan en de gemeente heeft er het geld voor.'

De korting van 7 procent die op 1 januari 2017 op de subsidies aan verenigingen werd toegepast vond de PvdA onterecht. Het bedrag dat deze korting opleverde wil de partij flexibel inzetten voor initiatieven van deze verenigingen. Als voorbeeld noemt Hagedoorn een muziekvereniging en een sportvereniging die samen een project organiseren om eenzaamheid onder ouderen aan te pakken.

Verkiezingsprogramma
Zeker zijn, van betaalbaar wonen, werk en goede zorg! is het motto van het verkiezingsprogramma. De PvdA maakt zich daarom sterk voor een nieuwe woonwijk met maximaal 2000 woningen met minimaal 750 huurwoningen. De partij zal zich daar de komende raadsperiode hard voor maken. Hagedoorn gelooft niet dat we de doelstelling om als gemeente in 2030 klimaatneutraal te zijn kunnen halen. 'De PvdA wil stoppen met allerlei kleine oplossingen en ons duurzaamheidsbudget gaan inzetten voor iets dat meteen heel veel oplevert. We willen op alle daken van de 5000 woningen van de SSW zonnepanelen plaatsen. Daar kun je flinke stappen mee maken. We willen ook dat het zwembadbesluit teruggedraaid wordt omdat er allerlei complicaties zijn en de gebruikers het niet willen, terwijl er een prachtig plan van Stichting Water ligt.'  

Waarom PvdA
Het ombudswerk dat de partij heeft opgezet noemt Krischan Hagedoorn belangrijk voor het raadswerk van de fractie. 'Daar merk je dat het in de gemeente niet allemaal koek en ei is. We moeten voorkomen dat mensen zorg gaan mijden, zorgen dat ieder kind kan sporten of op muziekles kan, dat onze statushouders integreren en onze laaggeletterden zich kunnen verheffen. Dat is de essentie van de sociaaldemocratische waarden waar de PvdA nog steeds voor staat. De PvdA maakt dit lokaal zichtbaar door het hele jaar door in alle wijken mensen te vragen wat ze bezighoudt, wat er beter moet en wat de politiek eraan kan doen. Daar haal je heel veel mee naar boven. We hebben de afgelopen vier jaar constant campagne gevoerd. In de aanloop naar de verkiezingen doen we er een tandje bij. We zijn bereid verantwoordelijkheid te nemen in een college dat past bij ons programma.'

Op de vraag waarom bewoners op de PvdA moeten stemmen zegt Hagedoorn: 'Omdat de partij luistert naar de mensen, onder de mensen is en omdat we vinden dat er een aantal grote problemen spelen die niet hard genoeg worden aangepakt. Meedoen in de maatschappij vinden we heel belangrijk, daar moeten we gas op geven.'

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>