Logo vierklank.nl
 Theo Aalbers lijsttrekker van de ChristenUnie.
Theo Aalbers lijsttrekker van de ChristenUnie.
Politiek

Campagneleus ChristenUnie Samen Waardevol

De lijst van de ChristenUnie wordt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen aangevoerd door Theo Aalbers. Hij volgde eind november vorig jaar Nico Jansen op als gemeenteraadslid. Daarvoor had hij vanaf april 2014 zitting in de raadscommissie Openbare Ruimte.

door Guus Geebel

Terugblikkend op de afgelopen vier jaar zegt Theo Aalbers trots te zijn op de inzet van Nico Jansen en op wat hij heeft bereikt. Hij noemt De Vierstee, zijn inspanning voor een groter zwembad en de geluidsbelasting van de A27. 'Als je Nico zag wist je dat hij voor mensen ging.' Het sluit mooi aan bij het motto van de campagne van de ChristenUnie 'Samen Waardevol'. 'Samen Waardevol houdt in hoe we samenwerken met anderen, maar ook dat de mensen van De Bilt gezamenlijk waardevol zijn', zegt Theo Aalbers. 'De Bilt is een waardevolle gemeente waarvoor het de moeite waard is je in te zetten.'

Speerpunten
De ChristenUnie staat voor een eerlijk beleid en baseert zich daarbij op de Bijbel als woord van God, om van daaruit principes toe te passen in het bestuur. 'Ik ben er best trots op dat we dat als uitgangspunt hebben. We hebben het uitgewerkt in ons verkiezingsprogramma.' 

Voor de komende jaren richt de ChristenUnie zich op de volgende speerpunten: Een moderne, betrokken en betrouwbare overheid, een zorgzame samenleving, een prettige woon- en leefomgeving, een milieu- en energiebewuste gemeente en duurzame mobiliteit.

Participatie
'Een moderne, betrokken en betrouwbare overheid betekent een open bestuur met burgerparticipatie.' Theo Aalbers vraagt zich af of de burgerparticipatie die hier wordt toegepast wel is wat het zou moeten zijn. 'Er is weinig over op papier gezet. Mensen mogen inspreken op vergaderingen maar je merkt zo weinig dat burgers vanaf het begin de kans krijgen om mee te denken over plannen. Door al vanaf het begin met elkaar om tafel te gaan zitten kun je elkaar geruststellen. Dus moet je burgers de fase vóór ze kunnen inspreken bij de plannen betrekken. Laat een initiatiefnemer eerst eens met omwonenden gaan praten en probeer elkaar gerust te stellen. Dan weten de raadsleden ook wat de bewoners en de initiatiefnemer hebben gezegd. Waar ze niet uitkomen is precies wat op het bordje van de gemeenteraad gaat komen. De gemeente zou wanneer er met een plan gekomen wordt moeten aandringen op dit contact. Je krijgt zo de argumenten op tafel waar je als gemeenteraad over kan beslissen. Bewoners komen nu pas vaak aan bod wanneer plannen in een vergevorderd stadium zijn.' De ChristenUnie wil dit de komende periode verder met de raad uitdiepen.

Vangnet
Theo Aalbers: 'Een zorgzame samenleving hoort bij de ChristenUnie. Er moet altijd een vangnet zijn voor inwoners die het op eigen gelegenheid niet redden. De onderkant van de samenleving heeft ten opzichte van de bovenkant het nadeel dat ze vaak niet de weg kunnen vinden. Dat betekent dat een gemeente daarbij behulpzaam moet zijn. Hoe kom je bij het juiste loket en hoe voorkom je dat je afgescheept wordt.'    

'Een prettige woon- en leefomgeving hebben we hier en dat willen we graag houden zonder behoudend te worden. Je moet steeds op zoek gaan naar mogelijkheden, anders spijker je de zaak dicht. De vraag is wat we met deze gemeente willen. Met het USP/Bilthoven wordt de werkgelegenheid groter en dat juichen we toe, maar het geeft een enorme druk op wonen en mobiliteit. Een milieu- en energiebewuste gemeente. Daar heeft de ChristenUnie altijd bovenop gezeten. Voor mobiliteit heb je onder meer andersoortige fietspaden nodig. Ook de positie van het station Bilthoven vergt aandacht.'

Inclusieve samenleving
De ChristenUnie zal het college van Burgemeester en Wethouders met een motie verzoeken een samenhangende inclusieagenda op te stellen voor de gemeente De Bilt, om zo werkelijke stappen te maken naar de inclusieve samenleving waarin inwoners zoveel mogelijk deelnemen aan de samenleving, ongeacht hun fysieke of psychische beperking, seksuele voorkeur, religie of culturele achtergrond. De doelgroep moet hier actief bij betrokken worden.

De ChristenUnie gaat de zaterdagen voor de verkiezingen flyeren, neemt deel aan alle debatten. 'We proberen ons zoveel mogelijk neer te zetten en hopen een goed resultaat te kunnen boeken.'

Meer berichten