Logo vierklank.nl
Het RHC heeft een mooie zilveren herdenkingstroffel gekregen uit een erfenis
Het RHC heeft een mooie zilveren herdenkingstroffel gekregen uit een erfenis (Foto: RHC Vecht en Venen)
Algemeen

Herdenkingstroffel gevonden

door Henk van de Bunt

In het RHC Vecht en Venen in Breukelen zijn de archieven van de gemeenten Stichtse Vecht, De Bilt, De Ronde Venen en Weesp te vinden. Een mysterieus pakje in de postbus van het RHC onthulde op 15 januari jl. een prachtige zilveren herdenkingstroffel met houten handvat.

De Biltse Ellen Drees is medewerkster van het RHC; Zij vertelt: 'Op de troffel staan de volgende teksten: '14-12-'31' en 'Raadhuis Maartensdijk'. Uit de begeleidende brief werd duidelijk, dat de troffel gemaakt was ter gelegenheid van de heropening van het gemeentehuis van Maartensdijk in december 1931. Toenmalige commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht, de heer mr. H. Th. s 'Jacob metselde bij die gelegenheid, met behulp van de zilveren troffel, een oorkonde achter een zandstenen sluitsteen in de voorgevel. De troffel kwam daarna in het bezit van zijn zoon prof.mr. E.H. s 'Jacob en is aan het RHC Vecht en Venen geschonken door de executeur-testamentair van de nalatenschap'.

Restauratie
Ellen Drees vervolgt: 'De intensieve restauratie van het gemeentehuis van Maartensdijk in 1931 was hard nodig. De 17e -eeuwse boerderij annex herberg De Tolakker was in 1883 in gebruik genomen door het gemeentebestuur. In de herberg was, zoals vroeger wel vaker gebruikelijk, ook het rechtshuis gevestigd. Het verbouwde en van het achterhuis gescheiden voorhuis werd gehuurd van de toenmalige eigenaar P. Meijers voor de tijd van 18 jaar tegen een jaarlijkse huurprijs van fl. 250,-. Nadat De Tolakker in 1907 werd aangekocht volgde een ingrijpende verbouwing. Zowel de voorgevel als het interieur werden volledig herzien. De trapgevels dateren uit die tijd. De verbouwing in 1931 was nog aanzienlijker. Gemeentearchitect Ch. H. Quéré kreeg opdracht het gemeentehuis te renoveren en uit te breiden met enkele aanbouwen. Belangrijkste wijziging van het interieur was een vernieuwd trappenhuis. Sinds de samenvoeging van de gemeenten De Bilt en Maartensdijk in 2001 is het gebouw niet meer als gemeentehuis in gebruik'.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>