Logo vierklank.nl
 Op donderdag 25 januari wordt een belangrijke stap in de samenwerking gezet door de presentatie en ondertekening van de Gebiedsvisie en samenwerkingsagenda tijdens een bijeenkomst in Het Koetshuis van Landgoed Eyckenstein.
Op donderdag 25 januari wordt een belangrijke stap in de samenwerking gezet door de presentatie en ondertekening van de Gebiedsvisie en samenwerkingsagenda tijdens een bijeenkomst in Het Koetshuis van Landgoed Eyckenstein.
Algemeen

Nationaal Park Heuvelrug nieuwe stijl

door Henk van de Bunt

Overheden, terreineigenaren, maatschappelijke organisaties en ondernemers op de Heuvelrug werken al enige tijd samen aan plannen voor de uitbreiding en vernieuwing van Nationaal Park (Utrechtse) Heuvelrug. In het concept van de Gebiedsvisie en de samenwerkingsagenda staat hoe men de ambities wil gaan bereiken. Op 25 januari worden de definitieve plannen gepresenteerd.

Wethouder Madeleine Bakker - Smit (Recreatie en Toerisme) licht het belang van de gemeente De Bilt toe: 'Wanneer samenwerking wordt geïntensiveerd en er een nauwere relatie van activiteiten van het Nationaal Park en onze eigen gemeentelijke activiteiten wordt gerealiseerd, zal dit de positie van de gemeente De Bilt versterken en bijdragen aan onze doelen zoals onder meer een vitaal platteland, voldoende toeristisch/recreatief aanbod, spreiding van recreatieve stromen en drukte etc. De Bilt kan in dit licht gezien worden als een schakel tussen enerzijds de grootstedelijke regio Utrecht en anderzijds de hoogwaardige landschappelijke kwaliteiten van NPH (Nationaal Park Heuvelrug). Natuur en recreatie biedt ons kansen en het Nationaal Park Heuvelrug kan ons daarbij ondersteunen'.

Ambities
De wethouder vervolgt: 'Ons gemeentelijk grondgebied maakt deel uit van de aantrekkelijke Utrechtse Heuvelrug. We willen de natuur, het landschap en de cultuurhistorie beheren, behouden en ontwikkelen. Wij willen de beleving en toegankelijkheid van ons gebied verhogen en wij streven naar een efficiënte en effectieve wijze van toezicht en handhaving. We zorgen graag voor een groeiende economische basis voor natuur, landschap en erfgoed'.

Financiën
De ondertekening van de Intentieovereenkomst en het onderschrijven van de ambities uit de Samenwerkingsagenda hebben thans geen financiële gevolgen. Met de ondertekening van de Intentieovereenkomst geeft De Bilt, en met haar de andere partijen, wel aan dat zij gezamenlijk zullen kijken welke financiële bijdrage nodig zal zijn. Nu is sprake van een ambitiedocument: in het tweede kwartaal van 2018 is het streven de Samenwerkingsagenda en de financiering van het geheel met een positief advies ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraden, provinciale staten, besturen en leden van het UPG. Hierover zal dus de nieuwe gemeenteraad beslissen.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>