Logo vierklank.nl
Met laserapparatuur op een auto wordt de omgeving in kaart gebracht.
Met laserapparatuur op een auto wordt de omgeving in kaart gebracht.
Algemeen

Verbreding A27 krijgt na 2018 vervolg

De wegen rond Utrecht vormen de draaischijf van Nederland, waar verkeer vanuit de Randstad (Amsterdam, Schiphol, de Rotterdamse havens) naar de rest van Nederland rijdt. Rijkwaterstaat werkt hier de komende jaren aan een vlotte en veilige doorstroming en daarmee een betere bereikbaarheid.

door Henk van de Bunt

De huidige werkzaamheden aan de A27/A1 zijn in volle gang. Het komend jaar wordt er verder gewerkt om de A27 tussen Utrecht-Noord en Hilversum te verbreden. Eind dit jaar is de verbreding klaar. Ondertussen is Rijkswaterstaat bezig met de voorbereidingen voor het volgende project: de aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht. De twee projecten overlappen elkaar op het deel van de A27 tussen de aansluiting Bilthoven en de aansluiting Utrecht-Noord. De uitvoering van het opvolgende project start vanaf 2020.

Driedimensionaal
Voor de geplande aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht worden komend jaar diverse (technische) onderzoeken uitgevoerd. Zo is het nodig om precies te weten hoe het bestaande wegennet en alle bruggen en viaducten in het projectgebied er uitzien. Daarom laat Rijkswaterstaat een zogenoemde 3D-puntenwolk maken. Dit gebeurt met een speciale laserscan. In het najaar van 2017 is er gestart met het volledig driedimensionaal (3D) in beeld brengen van het hoofdwegennet, een deel van het onderliggend wegennet en de spoor- en trambanen in het projectgebied van de Ring Utrecht. De data kunnen de toekomstige aannemers gebruiken bij de aanpassing van de Ring Utrecht.

Technische onderzoeken
Specialisten onderzoeken onder meer de staat van bruggen, viaducten en het asfalt. Ook kijken ze naar de samenstellingen, draagkracht van de bodem en testen ze op kleine schaal bouwmethoden. Samen met onder andere energie- en drinkwaterbedrijven bekijkt Rijkswaterstaat ook welke kabels en leidingen moeten worden verlegd voordat de wegwerkzaamheden kunnen beginnen. Om de onderzoeken en voorbereidende werkzaamheden goed en veilig uit te voeren, is het soms nodig een terrein of rijstrook tijdelijk af te zetten.

Natuurinrichting
Door de aanpassing van de A27 en A12 worden er delen van bos en van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) aangetast. Deze natuur compenseert Rijkswaterstaat zodanig dat er na de werkzaamheden meer natuur is dan nu. In 2018  wordt ook de inrichting van nieuwe natuur in kaart gebracht voor de natuurcompensatie aangewezen gebieden. De uitvoering van de aanpassing van de Ring Utrecht is een groot en complex project. Daarom splitst Rijkswaterstaat de werkzaamheden op in drie contracten die gefaseerd worden aanbesteed.

Vervolg onderzoek
Eind 2018 is het meeste onderzoek klaar. Alleen voor het deel ten noorden van de aansluiting Utrecht-Noord komen in 2019 de laatste resultaten binnen. Dit komt omdat op dit tracédeel momenteel de aannemer van het project A27/A1 aan het werk is. Alle gegevens stelt Rijkswaterstaat ter beschikking aan de kandidaat-opdrachtnemers. Dit gebeurt in de aanbestedingsfase van het project. Op basis van onder meer deze areaalgegevens kan iedere kandidaat-opdrachtnemer Rijkswaterstaat een passend aanbod doen.

Groenekan
Bij Groenekan-Oost staat op dit moment een geluidsscherm. Bij de verbreding van de weg in het kader van het project A27/A1, blijft dit geluidsscherm gehandhaafd. Wel wordt in deze periode het zogenoemde Gat van Groenekan (een kleine opening tussen twee schermen) opgevuld. Wanneer in een later stadium ook het project Ring Utrecht wordt gerealiseerd, is het bestaande scherm niet langer toereikend. Er komt hier dan een nieuw en hoger scherm. Vanuit het bovenwettelijk pakket wordt het geluidscherm nog extra opgehoogd en verlengd langs de afrit Utrecht-Noord. Aan de oostzijde van de A27, ter hoogte van de Oranjelaan in Groenekan, wordt een damwand geplaatst om het bestaande fietspad te handhaven.

Meer berichten