Logo vierklank.nl
Algemeen

'Wat beweegt jou?' wordt voortgezet

 Sebastiaan Klok coördineert 'Wat beweegt jou'.
Sebastiaan Klok coördineert 'Wat beweegt jou'.

Veel kinderen hebben een ongezonde leefstijl en ontwikkelen overgewicht. In het najaar van 2016 is daarom in de wijk De Bilt West het project 'Wat beweegt jou?' van start gegaan. Mede op basis van de resultaten in de wijk De Bilt West, krijgt het project nu een verdere uitrol naar de wijk De Bilt Zuid-West.

door Henk van de Bunt

'Wat Beweegt Jou?' Met deze vraag betreden de buurtsportcoaches van deze gemeente het werkveld in waarbij deze vraag geldt voor kinderen, ouders, gezondheidscentra, scholen, gemeente en bijvoorbeeld sportverenigingen. Wethouder Madeleine Bakker: 'Met de 'Wat beweegt jou'-aanpak zetten wij ons in voor een gezonde leefomgeving: thuis, op school én op de sportvereniging. Landelijk én binnen onze gemeente stimuleren wij betere sport-, beweeg- en speelfaciliteiten en een gezonder voedingsaanbod. Want gezond eten en drinken en dagelijks bewegen en sporten moet de gewoonste zaak van de wereld worden. Bewustwording begint op jonge leeftijd en heeft een positief effect op de lange termijn'.

Gewoonste zaak
Alle basisscholen in de wijk zijn benaderd om deel te nemen aan het project. Het project wordt mogelijk gemaakt door de gemeente De Bilt, uitgevoerd door de buurtsportcoaches van Mens De Bilt en ondersteund door de GGD regio Utrecht. Elk jaar wordt een nieuwe wijk in het project betrokken. Voor de komende periode zijn dat Bilthoven Zuid-West (postcode 3721), in de periode 2018-2019 De Bilt Oost (postcode 3732) en in 2019-2020 Maartensdijk (postcode 3738).

Sebastiaan Klok, buurtsportcoach bij Mens De Bilt en coördinator uitvoering 'Wat beweegt jou': 'Met het project willen we bereiken dat gezond eten en drinken en dagelijks bewegen en sporten voor kinderen weer de gewoonste zaak van de wereld wordt. Het project wil kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar vertrouwd maken met gezond gedrag en gezonde keuzes: in de klas, rond de school en in de wijk. Jongeren moeten kunnen opgroeien in een omgeving waar structureel en integraal aandacht is voor een gezonde leefstijl. Want: 'jong geleerd is oud gedaan!'.

Pijlers
Vaste pijlers van het project zijn water drinken, gezond eten en voldoende bewegen. Hiervoor worden bestaande, aantrekkelijke en succesvolle lesmaterialen, methodieken en testen gebruikt. Om het project te verankeren kunnen de scholen het vignet Gezonde School halen. Een school krijgt dat als het 1 of meer deelcertificaten haalt. Bijvoorbeeld het deelcertificaat Bewegen of deelcertificaat Voeding. De wijk wordt gestimuleerd om zich mede-eigenaar van het project te voelen en mee vorm te geven aan een integrale wijkaanpak. Na afloop van het projectjaar blijven de buurtsportcoaches beschikbaar voor advies en ondersteuning.

Start
Sebastiaan Klok: 'Wat beweegt jou' is gestart in De Bilt West. In het eerste projectjaar (2016-2017) heeft het project op vier van de vijf basisscholen (Groen van Prinsterer, Regenboog, Patioschool en het Zonnewiel) gedraaid. Op die scholen hebben de leerlingen (totaal ca. 500 leerlingen) MQ-testen gedaan, die een beeld geven van de beweegvaardigheid van de leerlingen. Met de test kan de motorische ontwikkeling over langere tijd worden gevolgd. Ook zijn er extra lessen gezonde leefstijl gevolgd (water drinken, bewegen, voedingslessen), is er deelgenomen aan de suiker- & water-presentaties tijdens de Nationale Sportweek (Hoeveel suiker zit er in…?); is er het pakjesbeleid doorgenomen (Wat neem je wel/niet mee naar school?) en is er meegedaan met Wereldwaterdag.

Resultaten
Wat is er bereikt na het eerste projectjaar? Wethouder Bakker hierover: 'Op de vier deelnemende scholen in De Bilt West zijn de leerlingen bekend en vertrouwd gemaakt met een gezonde leefstijl, wordt er overwegend water gedronken en kunnen de leerlingen in de klassen water tappen. Ook worden er minder sap-pakjes meegenomen naar school. Fruit wel; en zijn kinderen een gezonde leefstijl leuk gaan vinden. Ouders zijn via presentaties op ouderavonden betrokken bij het bevorderen van een gezonde leefstijl van hun kinderen. Aansprekend was de reactie van het College van (school)directeuren van De Bilt (CDB): 'Goed dat de gemeente aandacht heeft voor deze problematiek, actie onderneemt en hierover komt vertellen in ons CDB. Er was zelfs een school van buiten de geplande wijken, die zich spontaan aanmeldde voor deelname aan het project'. Op de schoolsportdagen zijn vanuit het project 2100 bidons voor waterdrinken uitgedeeld aan de leerlingen van 12 basisscholen in de gemeente'.

Verder
Het eerste jaar is altijd een pilot-jaar. Veel ging goed, maar sommige onderdelen kunnen beter. Wethouder Bakker: 'We behouden het goede en pakken de verbeterpunten op. We verkennen de mogelijkheden om ook de schoolsportleerkrachten/-coaches en de cultuurcoaches van het Kunstenhuis bij het project te betrekken om de personele inzet t.b.v. het project te verruimen en het project goed te kunnen verankeren. In samenspraak met de buurt verkennen we welke aspecten van de leefomgeving bij kunnen dragen aan de gewenste verandering. We ondersteunen de wijk - indien mogelijk - bij het opstellen van een wijkplan en het realiseren van die veranderingen. De resultaten van dit projectjaar zijn een nulmeting. De verwachting is dat het op termijn mogelijk is de motorische ontwikkeling van de leerlingen te monitoren in de tijd'.

Meer berichten