Logo vierklank.nl
Frank Dujardin wordt gehuldigd door Loes Steenstra.
Frank Dujardin wordt gehuldigd door Loes Steenstra.
Algemeen

Emmaus Bilthoven huldigt jubilaris

Tijdens de Nieuwjaarslunch voor vrijwilligers van Emmaus Bilthoven werd Frank Dujardin (60) in het zonnetje gezet. Het was precies 25 jaar geleden dat hij bij deze Emmausvestiging aan de slag ging. Hij werd eerst toegesproken door voorzitter Loes Steenstra die natuurlijk een presentje meebracht.

door Guus Geebel

Frank wordt daarna toegesproken door collega's die lovende woorden uitspreken en uitgebreid ingaan op de ontwikkelingen gedurende de tijd dat Frank actief was bij Emmaus Bilthoven. 'Je bent een echte Emmausganger, altijd loyaal met de minderbedeelden, de zwakken in de samenleving en het milieu.' Frank is lid van de poëzieclub Utrecht en hij levert regelmatig bijdragen voor het blad dat de club uitgeeft en waarvan er enkele worden voorgedragen. Verder is Frank bestuurslid van een schaakclub en geeft jonge mensen schaakles. Hij verzamelt munten, postzegels en scheerapparaten. Namens de Federatie Emmaus Nederland (FEN) spreekt coördinator Marieke Samson de jubilaris toe. Het slotwoord is voor de welbespraakte Frank Dujardin. 'Ik heb de documentaireserie Het succes van de kringloopwinkel op de televisie gevolgd en kom tot de conclusie dat wij het beter doen.'

Meer berichten