Logo vierklank.nl
Op de locatie hoek Nachtegaallaan/Merellaan aan de noordzijde van Dijckstate (waar nu de rechter auto staat) komt een ondergrondse container voor restafval met een inzamelvoorziening voor GFT naast een container voor PMD-inzameling.
Op de locatie hoek Nachtegaallaan/Merellaan aan de noordzijde van Dijckstate (waar nu de rechter auto staat) komt een ondergrondse container voor restafval met een inzamelvoorziening voor GFT naast een container voor PMD-inzameling.
Algemeen

Plaatsing ondergrondse afvalcontainers van start

door Henk van de Bunt

In september 2016 besloot de gemeenteraad een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor het aanpassen van de afvalinzameling volgens het voorkeurscenario 'omgekeerd inzamelen' met inbegrip van bijbehorende maatregelen.

Ter uitvoering ervan is de gemeente overgegaan tot het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers ten behoeve van hoogbouwwoningen. Voor het gebruik ervan hebben zich intussen ook circa 150 huishoudens van laagbouwwoningen aangemeld. De gemeente De Bilt gaat het merendeel van de bovengrondse containers bij hoogbouw vervangen door ondergrondse containers. Omdat inwoners gewend zijn aan de bestaande locaties van de containers heeft het de voorkeur van de gemeente om de ondergrondse containers op dezelfde locatie in te graven. Of dit mogelijk is, is afhankelijk van de belemmeringen boven de grond en onder de grond, zoals kabels, leidingen, riolen en andere ondergrondse infra.

Met behulp van geografische informatie systemen is een analyse gemaakt van de potentiele plaatsingslocaties in de omgeving van de huidige bovengrondse containers. Potentiele plaatsingslocaties zijn locaties langs de wegen zonder (bekende) boven- en ondergrondse belemmeringen voor ondergrondse containers die tevens voldoen aan de locatiecriteria, die zijn opgesteld door gemeente De Bilt. Vervolgens heeft de gemeente op kaarten met de potentiele plaatsingslocaties de eerste conceptversie van het locatieplan ingetekend. Dit concept locatieplan is vervolgens gedigitaliseerd en ondersteund met kaartmateriaal, in diverse rondes herzien en aangepast (interne afstemming, bewonersavonden en verdere afstemming met bewoners). Dit heeft geleid tot een locatieplan dat in rapportvorm is gepresenteerd.

Locatieplan
Dit locatieplan is vastgesteld en er is opdracht gegeven om de containers conform dat plan te plaatsen. Inmiddels is de feitelijke plaatsing gestart en het is de bedoeling dat de ondergrondse containers uiterlijk 31 maart 2018 operationeel zijn.

HvdB Merellaan.jpg

Op de locatie hoek Nachtegaallaan/Merellaan aan de noordzijde van Dijckstate (waar nu de rechter auto staat) komt een ondergrondse container voor restafval met een inzamelvoorziening voor GFT naast een container voor PMD-inzameling.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>