Logo vierklank.nl
 Viaduct Groenekan nadert voltooiing.
Viaduct Groenekan nadert voltooiing.
Algemeen

Drie mooie onderdoorgangen in De Bilt

De A27 loopt dwars door de dorpen Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche Rading. De onderdoorgangen onder de A27 hebben daarmee een verbindende factor. Daarnaast gebruikt ook ieder dorp de onderdoorgang anders en hebben ze daarmee een unieke functie. Daarom startte 3Angle een participatietraject.

door Henk van de Bunt

Melanie Mulder van RWS vertelt: 'In het participatietraject zijn bewoners, gebruikers en belangenverenigingen aan de slag gegaan met de inrichting van hun eigen onderdoorgang. Bij de herinrichting van de onderdoorgangen kijken we naar de sociale veiligheid, verkeersveiligheid en de functionaliteit van het gebied. Deze thema's komen ook terug in het participatietraject, waarbij extra aandacht en invulling wordt gegeven aan de wensen van de bewoners en de gebruikers van de onderdoorgangen. Op deze manier hebben zij zelf inspraak in de eindsituatie van de viaducten. In ieder dorp heeft de onderdoorgang namelijk een specifieke functie. In Hollandsche Rading maken veel ruiters gebruik van de onderdoorgang. In Maartensdijk is er een bushalte bij de onderdoorgang en in Groenekan staat er een groenteboer. Functies die iedere onderdoorgang uniek maakt'.

Het participatietraject
Voordat de bewoners en gebruikers aan de slag konden met de inrichting, moesten eerst de randvoorwaarden worden bepaald. Deze zijn in overleg door Rijkswaterstaat, 3Angle en gemeente De Bilt vastgesteld. In Groenekan en Hollandsche Rading is vervolgens het participatietraject gestart met een gemixte groep van inwoners en gebruikers. In Maartensdijk was alleen vanuit het Eares VMBO animo om deel te nemen aan de participatie. Tijdens de eerste bijeenkomst is gebrainstormd over de wensen en zorgen van de deelnemers. Iedereen was enthousiast en kwam met goede, leuke en creatieve ideeën onder begeleiding van een landschapsarchitect. Op basis van al deze input ging 3Angle met de gegeven randvoorwaarden, richtlijnen en bestuurlijke kaders aan de slag om de ideeën uit te werken. De eerste schetsen werden tijdens een volgende sessie positief ontvangen. In deze sessie zijn verdere keuzes gemaakt en werd het ontwerp concreter.

Uitwerken
Op dit moment is 3Angle bezig om de gekozen richtingen uit te werken in een voorlopig ontwerp van de onderdoorgangen. Deze ontwerpen presenteert de aannemer aan de deelnemers van het participatietraject en vervolgens aan de gemeente De Bilt. Het eindresultaat van de participatietraject deelt men uiteindelijk ook met alle belanghebbenden. Daarna gaat 3Angle de onderdoorgangen realiseren.

Meer berichten