Logo vierklank.nl
 Merlijn Koch: 'In deze tijd zoeken we steeds meer op persoonlijke wijze en met elkaar naar een waardevolle manier om invulling te geven aan ons leven'.
Merlijn Koch: 'In deze tijd zoeken we steeds meer op persoonlijke wijze en met elkaar naar een waardevolle manier om invulling te geven aan ons leven'.
Algemeen

Lezing over zingeving

Ilse Vooren en Merlijn Koch presenteerden vorige maand hun boek 'Zin kun je maken' bij Bouwman Boeken in De Bilt. In hun boek geven zij concrete handvatten om processen van zingeving te begeleiden, individueel en in organisaties.

Tijdens hun lezing vertelden zij hier meer over en gingen zij in gesprek met de plm. 50. bezoekers: 'Wanneer ervaar je zin in je leven en werk?' In hun boek maken Ilse van Vooren en Merlijn Koch zingeving begrijpelijk en hanteerbaar. Het biedt concrete middelen om positieve existentiële gesprekken in organisaties mogelijk te maken. De auteurs: 'Het vermogen tot zingeving wordt steeds belangrijker in de 21e eeuw. Op persoonlijk niveau en ook professioneel geldt: betekenis is essentieel in het nieuwe organiseren en leidinggeven. In professionele gesprekken wil je op het niveau van zingeving kunnen werken. Hoe doe je dat?'

Invulling
'Met dit boek willen we zingeving begrijpelijk en hanteerbaar maken. We hebben meer ruimte dan ooit om stil te staan bij de betekenis van onszelf en ons bestaan. Zingeving speelt in onze diepste lagen en vragen en werkt door in het alledaagse leven. Wanneer en hoe ervaar je zin? Dit boek maakt helder hoe zingevingsprocessen werken en wat de functie van zingeving is. Dit boek geeft concrete handvatten om processen van zingeving te begeleiden, individueel en in organisaties. Je ontdekt hoe je kunt bijdragen aan ervaringen van zin in alle verschijningsvormen, zoals motivatie, betrokkenheid, voldoening, (eigen)waarde en betekenis', aldus twee bevlogen auteurs. 'Onze ambitie met dit boek is om zingeving begrijpelijk en hanteerbaar te maken voor coaches, leidinggevenden en andere professionals. Of je nu stratenmaker, programmeur of directeur bent, gevoelsmens of nuchtere denker, ieder mens is bezig om er iets van te maken'. In deze tijd zoeken we steeds meer op persoonlijke wijze en met elkaar naar een waardevolle manier om invulling te geven aan ons leven'.

HvdB

Meer berichten