Logo vierklank.nl
 Tijdens de inloop worden onderling alle maatregelen doorgenomen.
Tijdens de inloop worden onderling alle maatregelen doorgenomen.
Algemeen

Dorpsbijeenkomt verkeersveiligheid in Westbroek

door Walter Eijnndhoven

Donderdag 14 september vond in het Dorpshuis van Westbroek een inloopbijeenkomst plaats om belangstellenden te informeren en reacties te ontvangen over de verkeersveiligheid in het dorp. De werkgroep Verkeersveiligheid is maandenlang bezig geweest een advies op te stellen en was benieuwd naar de reacties op deze voorstellen.

De werkgroep bestaat uit betrokken inwoners en ondernemers uit Westbroek. Naar aanleiding van de dorpsbijeenkomst op 29 mei jongstleden ging zij aan de slag met alle reacties om een advies op te stellen waarin maatregelen worden voorgesteld voor de knelpunten en problemen in de verkeerssituatie van Westbroek.

Verstrekkend
Om iedereen in Westbroek bij het advies te betrekken, organiseerde de werkgroep donderdag 14 september deze inloopbijeenkomst. 'Deze bijeenkomst is voor iedereen van belang. Hier kun je je stem laten horen over onze voorgestelde maatregelen', vertelt werkgroepslid en voorzitter Dorpsraad Gertjan Braas. 'De maatregelen kunnen voor bepaalde doelgroepen verstrekkend zijn'. Een flinke groep van zo'n zestig Westbroekers gaf gehoor aan de oproep van de werkgroep. 'Wij kregen 26 reacties op ons advies, dus daar kunnen wij in ieder geval iets mee doen', stelt Braas tevreden vast. Hij vervolgt: 'De reacties waren over het algemeen positief, vooral ons voorstel over camera-toezicht viel in goede aarde. Vraag is wel of wij tracé-controle willen invoeren of camera's op bijvoorbeeld de Korssesteeg. Natuurlijk kleven hier voor- en nadelen aan, dus wij willen graag nog met iedereen om de tafel. Ook willen wij nog in gesprek met de lokale bedrijven. Kortom, er valt nog veel te doen'.

Drie problemen
Verkeersveiligheid is al jaren een probleem in Westbroek. Door sluipverkeer, hardrijders en groot verkeer is al jaren sprake van een onveilige verkeerssituatie, mede veroorzaakt door de weginrichting. Maandag 29 mei werd een dorpsbijeenkomst gehouden waarbij de gemeente De Bilt in het kader van gebiedsgericht werken de dorpsbewoners van Westbroek heeft uitgenodigd om mee te denken aan structurele oplossingen. Naar aanleiding hiervan is deze werkgroep ingesteld om met oplossingen te komen. Volgens de werkgroep heeft Westbroek te maken met drie problemen: hoge verkeersintensiteit, hard rijgedrag van automobilisten en groot verkeer. Vooral het tracé Achterweteringseweg, Korssesteeg en Dr. Welfferweg hebben hiermee te maken. Ook op de Kerkdijk wordt vaak te hard gereden. De werkgroep richt zich dan ook op deze tracés. In het verleden zijn reeds diverse maatregelen genomen, zoals een geslotenverklaring in spitstijd op de Korssesteeg en snelheidsbeperkingen. De werkgroep wil nu de intensiteit terugbrengen door middel van verkeersmaatregelen, de veiligheid verbeteren en handhaven op genomen maatregelen. Deze drie stappen wil de werkgroep zetten om de verkeersveiligheid in het dorp te verbeteren. Vooral belangrijk is een camerasysteem op kentekenregistratie, het handhaven van de geslotenverklaring en sluipverkeer in ochtend- en avondspits tegengaan.

Voorkeur camerasysteem
De werkgroep wil handhaving van de geslotenverklaring, waarmee sluipverkeer wordt geweerd; qua implementatietijd en geld is het camerasysteem veel gunstiger dan ingrijpende weginrichtingsmaatregelen; inwoners en ondernemers uit Westbroek kunnen zelf eenvoudig een ontheffing vragen. Zodra de intensiteit met een camerasysteem is teruggebracht, kan worden nagedacht over snelheidsreductie en het terugbrengen van groot verkeer. Maatregelen zijn dan onder andere: camerasysteem op kentekenregistratie, maatregelen voor groot verkeer, aanpassen bochten Korssesteeg en LED verlichting Kerkdijk, Dr. Welfferweg, Korssesteeg en Achterweteringseweg. Braas: 'Na realisatie van deze maatregelen komt een evaluatie door onze werkgroep en organiseren wij nog een informatieavond voor de bewoners'.

Reageer als eerste
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>