Logo vierklank.nl
In 1844 werd een voormalige rijtuigfabriek verbouwd; in het verbouwde pand werden twee schoollokalen, een onderwijzerswoning, de raadskamer, het cachot en de veldwachterswoning ondergebracht. In 1883 werd besloten dit pand grotendeels te slopen en werd er een nieuw gemeentehuis annex postkantoor gebouwd. Nadat in 1932 Jagtlust als gemeentehuis werd betrokken, is de bestemming van het voormalig gemeentehuis annex postkantoor herhaaldelijk gew
In 1844 werd een voormalige rijtuigfabriek verbouwd; in het verbouwde pand werden twee schoollokalen, een onderwijzerswoning, de raadskamer, het cachot en de veldwachterswoning ondergebracht. In 1883 werd besloten dit pand grotendeels te slopen en werd er een nieuw gemeentehuis annex postkantoor gebouwd. Nadat in 1932 Jagtlust als gemeentehuis werd betrokken, is de bestemming van het voormalig gemeentehuis annex postkantoor herhaaldelijk gew
Historie

Boek over eeuwfeest Bilthoven

door Henk van de Bunt

Al meer dan 150 jaar speelt de spoorbaan Utrecht-Amersfoort en het station Bilthoven in allerlei benamingen een belangrijke rol in de geschiedenis van de gemeente De Bilt. De onderdoorgang van het spoor aan de Soestdijkseweg is in 2013 na jaren van beraad gereed gekomen en onlangs kwam de spoorwegonderdoorgang in de Leijenseweg ter hoogte van de Leijen gereed.

De geschiedenis van het spoor is bepalend geweest voor de kern Bilthoven en het ontstaan ervan. Exact 100 jaar geleden heeft de toenmalige gemeenteraad in al haar wijsheid besloten de woonkern rondom het Station-De Bilt voortaan Bilthoven te noemen. Met het besluit van het gemeentebestuur uit 1917 begint het verhaal van Bilthoven. Ook al weer honderd jaar geleden bedacht 'gemeenteraadslid en huisarts dr. Melchior de naam 'Bilthoven en sindsdien weten we niet beter. In zowel het archief van de Biltse Historische Kring D' Oude School als het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen te Breukelen ontbreekt een foto van het Biltse gemeentebestuur uit 1917; een foto, die er ongetwijfeld wel zal zijn en waarvoor bij deze dan ook een oproep wordt gedaan.

Boek
Honderd jaar later heeft de - zelf ook zilveren jubilerende - Biltse Historische Kring D'Oude School er een eeuw-feest-jaar van gemaakt; ter gelegenheid daarvan rouleert een fototentoonstelling met als thema 'Bilthoven 100 jaar' langs verschillende adressen in de kern Bilthoven en is deze bijvoorbeeld nog tot 15 oktober te zien in de Centrumkerk aan de Bilthovense Julianalaan. Bovendien presenteert de Historische Kring een jubileumuitgave: een boek over de geschiedenis van Bilthoven. Wim Krommenhoek en Leo van Vlodorp zijn de samenstellers van het boek en hebben ook als auteur bijdragen geleverd. Krommenhoek en van Vlodorp: 'Naast ons hebben veel andere personen een onderwerp uitgewerkt of een bijdrage geleverd. Het boek beschrijft de geschiedenis van Bilthoven in ruim 340 pagina's in ca. 35 onderwerpen met veel foto's in zwart/wit en kleur. De geschiedenis van vele aspecten van Bilthoven, zoals industrie, zwembaden, WVT, geestelijke stromingen, de bouw van villa's en de wijken De Leijen en Tuindorp komen aan de orde. De uitgave heeft een harde kaft. Gemakkelijk om in de boekenkast te zetten en regelmatig in te bladeren'.

Oude inwoner
Woensdag 11 oktober om 14.30 uur zal burgemeester Sjoerd Potters het eerste exemplaar het jubileumboek in ontvangst nemen tijdens een feestelijk gebeuren in de Mathildezaal van het Biltse gemeentehuis Jagtlust, waarbij naast de leden van de historische kring ook leden en bestuur van de Historische Vereniging Maartensdijk, de medeauteurs, sponsoren en andere belangstellenden zeer welkom zijn. Zij, die al voor-intekenden voor het boek, kunnen na afloop hun exemplaar mee naar huis nemen. Van Vlodorp: 'Naast de overhandiging van het eerste exemplaar van het boek aan de burgemeester op 11 oktober wil Paul Meuwes ( voorzitter van de historische Kring ook een inwoner van Bilthoven verrassen met een eerste exemplaar. Wie meldt zich aan als de kandidaat die voldoet aan criteria, zoals geboren in Bilthoven (vanaf de Groenekanseweg), nu nog wonende in Bilthoven en liefst getogen is in Bilthoven'. Krommenhoek: 'De persoon moet ook de 94 jarige leeftijd reeds gepasseerd zijn. Het zou plezierig zijn als de gebeurtenis voor betrokkene nog relevant en betekenisvol kan zijn. Ook één van de kinderen kan zijn ouder aanmelden. Uiteraard wordt zorgvuldig met de informatie omgegaan. Gelieve onder vermelding van een telefoonnummer c.q. emailadres contact op te nemen met het emailadres van de Historische Kring D'Oude School: hkdebilt@gmail.com

Bestellen
Belangstellenden kunnen uiteraard nog een exemplaar reserveren door ook contact op te nemen met HKDEBILT@gmail.com. Leden van de HK en HVM in de gemeente De Bilt betalen 10 euro (gratis bezorgd). Kosten bedragen €15,00. Na 11 oktober zal het boek uitsluitend verkrijgbaar zijn bij Tobaccoshop Henk Hillen (Planetenbaan), Boekhandel Bouwman (Hessenweg) The Readshop (Hessenweg), de Bilthovense Boekhandel (Julianalaan) Bruna (Julianalaan), Primera Maartensdijk (Maertensplein 24, Maartensdijk) en Fa. van der Neut & Zn (Groenekanseweg Groenekan).

Reageer als eerste
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>