Logo vierklank.nl
De tentoonstelling in Dijckstate trekt aardig wat bezoekers.
De tentoonstelling in Dijckstate trekt aardig wat bezoekers.
Kunst & Cultuur

Jaartallen zijn de planken van een kast

door Henk van de Bunt

Zaterdag 30 september openden Maartensdijks dorpshistoricus Koos Kolenbrander en wethouder Anne Brommersma de jubileumtentoonstelling van de Maartensdijkse Historische Vereniging in de wintertuin van Dijckstate. Er waren veel bezoekers op de opening afgekomen; zij genoten van twee goed opgezette en onderbouwde inleidingen.

De historische verenigingen van De Bilt en Maartensdijk hebben in hun jubileumjaar tentoonstellingen over het ontstaan en de geschiedenis van de verschillende kernen van de Gemeente De Bilt samengesteld als onderdeel van de viering van hun respectievelijk 25 en 30 jarig bestaan. Op het ogenblik reist de tentoonstelling 100 jaar Bilthoven door de kern Bilthoven en is nog tot en met 15 oktober in de Centrumkerk, Julianalaan 42 te Bilthoven te bewonderen. Zaterdag 30 september werd in Dijckstate aan het Maertensplein te Maartensdijk de kerntentoonstelling over het ontstaan en de geschiedenis van Maartensdijk geopend. Deze is deze week nog te zien op woensdag 4-10 van 15.00 tot 17.00u en op donderdag 5-10 van 10.00 tot 12.00 uur.

Jaartallen
Kolenbrander: 'Geschiedenis kan niet zonder jaartallen; zij zijn bij wijze van spreken de planken in de kast, waarin alle verhalen en gebeurtenissen over een bepaalde periode keurig liggen geordend. Al op de basisschool moesten wij jaartallen uit het hoofd leren. Op iedere dag van een jaar valt er wel iets of iemand te herdenken. Ook vandaag, zaterdag 30 september, is een bijzondere datum. Zo is het vandaag 1598 jaar geleden, dat de vertaler van het Oude en Nieuwe testament Hieronymus (op 30 september 419) is overleden en ook alweer vandaag is Max Verstappen 20 jaar geleden geboren'.

Ontdekken
Wethouder Anne Brommersma was best 'gelukkig' een bijdrage aan deze opening van de tentoonstelling te mogen leveren: 'Morgen (zondag) begint oktober 'de Maand van de Geschiedenis' hét grootste historische evenement van Nederland. Het is een gelukkige keus juist nu deze tentoonstelling hier te houden. Het thema van de maand is 'ontdek Gisteren, begrijp Vandaag; en waar kun je dat beter doen dan op zo'n tentoonstelling. In 2017 staat het actuele thema Geluk centraal. Duik de geschiedenis in, ontdek gisteren om vandaag te begrijpen. Laat je verrassen door lezingen, films, speciale rondleidingen enz. en dat kan hier allemaal'.

Levensverhalen
Koos Kolenbrander: 'Zoals we hier staan zijn de meesten voor, rond en na de 2e Wereldoorlog geboren en vormen deels de zgn. babyboomgeneratie. De komst van de auto, telefoon, radio en tv hebben we meegemaakt met als laatste de snel opkomende automatisering. Na de bevrijding kwam de industrie in het dorp Maartensdijk. Het begon met een grasdrogerij, daarna een plastic-, een inkt-, een koek- en een paperclipfabriek. Allemaal zijn ze op de inktfabriek na alweer verdwenen. Over 30 jaar, zullen wij er wellicht niet meer zijn, maar zijn er weer andere ontwikkelingen te melden, waar wij nu nog geen weet van hebben. Daarom is het belangrijk om door te gaan met het vastleggen van de geschiedenis en de levensverhalen. Iedere foto en elk verhaal is belangrijk'.

Vrijwilligers
Anne Brommersma vroeg speciale aandacht en waardering voor al die vrijwilligers, welke bij de beide jubilerende historische verenigingen er op allerlei wijze aan bijdragen, dat de geschiedenis van een dorp bewaard blijft; 'Ik denk dan aan de bestuursleden, de redactieleden, de groepen mensen, die tentoonstellingen inrichten, de makers van 'de Canon van Maartensdijk', de Canon van De Bilt' (beiden te vinden op www.entoen.nu/nl/), het Digitale Museum van De Bilt en de nieuwsbriefrondbrengers. Vrijwilligers zijn het cement, waarop onze samenleving drijft. Dankzij de vele vrijwilligers kunnen verenigingen veelal bestaan. Dit is essentieel om de samenleving vitaal te houden'. De wethouder sloot haar bijdrage af met een oproep voor zover dat nodig was door een lidmaatschap aan te sluiten bij de beide jubilerende historische verenigingen'.

Andere kernen
In Westbroek - als laatste kern van de voormalige gemeente Maartensdijk - zal er eind oktober in Molen de Kraai een tentoonstelling worden gehouden over het ontstaan en de geschiedenis van Westbroek. Tenslotte zal er in november in het HF Witte Centrum een tentoonstelling worden ingericht over het ontstaan en de geschiedenis van De Bilt. Definitieve data, tijdstip van de officiële openingen en de overige data en openingstijden is te vinden op website www.vanzoddetotpleisterplaaats.nl.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>