Logo vierklank.nl
 Jette Muijsson en Pim van de Veerdonk.
Jette Muijsson en Pim van de Veerdonk. (Foto: Henk van de Bunt)
Politiek

Duolijsttrekkerschap Beter De Bilt

Beter De Bilt heeft een nieuwe lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Nu Ebbe Rost van Tonningen, na vele jaren de kar te hebben getrokken, te kennen heeft gegeven geen lijsttrekker meer te willen zijn is gekozen voor een primeur in De Bilt, een duolijsttrekkerschap van Jette Muijsson en Pim van de Veerdonk.  

Een dynamische invulling met twee ervaren raadsleden, die vanaf 2014 hun sporen hebben verdiend in de gemeenteraad van De Bilt. Het tweetal: 'Gebleken is dat op bepaalde momenten het raadswerk een intensieve inspanning betekent, een inspanning die dan 'maar even moet worden gecombineerd' met een uitdagende baan of project, een gezinsleven met opgroeiende kinderen, een partner met een eigen baan en andere maatschappelijke en sociale verplichtingen. Door de decentralisaties van beleid naar gemeenten hebben we lokaal meer zeggenschap, taken en verantwoordelijkheden gekregen. Dat is ook zeker wat wij toejuichen bij Beter De Bilt. Tegelijkertijd legt het een zware claim op de beschikbaarheid voor het politieke werk wat op ons afkomt. 'Vele handen maken licht werk' hebben we daarom vertaald door samen het lijsttrekkerschap in te vullen'.

Team
Jette Muijsson: 'Door de intensieve samenwerking binnen Beter De Bilt hebben we een hecht team opgebouwd. Waarin we rekening houden met drukke agenda's van alle fractieleden en elkaar naadloos kunnen vervangen. We willen zichtbaar zijn en op een laagdrempelige manier contact hebben met onze inwoners. Onze thema-avonden zijn hier een voorbeeld van. Velen komen eropaf, zoals bv. over de tijdelijke huisvesting, huurbeleid, het vluchtelingenvraagstuk, plannen nieuwbouw de Timpe en renovatie van de Kwinkelier'.

Aanvullend
Pim van de Veerdonk vult aan: 'Naast onze politieke rol willen we dat er genoeg ruimte is voor de persoonlijke ontwikkeling en ontspanning. We staan op verschillende momenten in ons leven. Ik ben 59 jaar, mijn kinderen zijn het huis uit en studerend, ik werk voor een Europees project en Jette is 37 jaar en moet haar aandacht verspreiden over opgroeiende kinderen en een uitdagende baan als adviseur milieu voor de industrie. We zijn complementair en voelen elkaar sterk aan. Eerlijk gezegd kan ik me niet herinneren dat we weleens verschillend dachten over een bepaald onderwerp'.

Fractie
Jette en Pim: 'Door samen het lijsttrekkerschap in te vullen behouden we balans met ons persoonlijk leven en kunnen we ons volledig toeleggen op onze politieke verantwoordelijkheden. Gelukkig hebben we veel steun aan onze fractie met raadslid Connie Brouwer en commissieleden Otto Oussoren en René Olthof. We zijn ook verheugd dat enkele nieuwe mensen zich bij ons hebben aangesloten, zelfs zonder dat we daarvoor een oproep hebben gedaan. Bent u ook geïnteresseerd en wilt u samen met ons het verkiezingsprogramma uitwerken, wij vernemen graag van u op info@beterdebilt.nl.'


 

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>