Logo vierklank.nl
Een foto van het Dr. Letteplein in 1967
Een foto van het Dr. Letteplein in 1967 (Foto: uit de digitale verzameling van Rienk Miedema)
Historie

Dr. Letteplein genoemd naar artsen

Wie de Hessenweg afrijdt richting Bilthoven, komt aan het eind daarvan op het Dr. Letteplein, een driehoekig plein dat aan de noordzijde wordt afgesloten door een karakteristieke gele flat. Het plein valt op door twee monumentale bomen, een bruine beuk en een goudiep. Aan de Hessenwegkant en aan de kant van de Groenekanseweg bevinden zich bushaltes die ook de naam Dr. Letteplein dragen.

door Henk van de Bunt

Er staat ook een bank op het Dr. Letteplein, maar deze draagt geen enkele tekst, die verwijst naar de dokters Lette (sr. en jr.) en volgens velen wordt er niet veel op gezeten. In oktober 2009, zestig jaar na het overlijden van huisarts Lette is de bank behoorlijk opgeknapt; sindsdien staat de bank uitnodigend naast de goudiep. Maar wie was Dr. Lette en waarom is er een plein naar hem genoemd?

In een artikel (dec. 2009) in De Biltse Grift - tijdschrift van Historische Kring d'Oude School - leest men het antwoord: 'Alleen van de 70-plussers uit De Bilt zal wellicht een aantal hem hebben gekend en meegemaakt, maar voor de jongeren is hij niet meer dan een straatnaam. Hubertus Kornelis Lette werd op 23 januari 1879 in Goedereede geboren. Hij studeerde medicijnen en promoveerde op 2 december 1909 in Utrecht op een proefschrift over galblaasverwijdering bij honden. Per 1 januari van dat jaar had hij zich te De Bilt gevestigd waar zijn vader een praktijk had in de Dorpsstraat 85 in het recentelijk gerenoveerde en uitgebouwde huis aan de voet van serviceflat Biltstein, De oude 'dokter Lette' was tevens gemeente-arts. Hij oefende deze functie uit tot 1914, waarna de zoon tot de jonge 'dokter Lette' werd benoemd. Deze was kort na zijn promotie eveneens in de huispraktijk actief en wist zich in korte tijd een grote populariteit te verwerven door zijn hartelijke toewijding en opgewekte verschijning. Hij zette zich geheel in voor de totstandkoming van een schoolartsendienst waarvan hij de verwezenlijking nog heeft meegemaakt. Als gemeente-arts en schoolarts en in andere openbare functies werd hij steeds hoog gewaardeerd. In de bezettingstijd moest Dr. Lette in verband met zijn deelneming aan het artsenverzet, tijdelijk onderduiken. Op 8 april 1949 overleed Dr. Lette onverwacht op 70-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hersenbloeding. Op 12 april werd hij onder grote belangstelling begraven op Den en Rust te Bilthoven. Dr. Lette is tweemaal gehuwd geweest maar stierf als weduwnaar. Uit zijn eerste huwelijk met Anna Louis werd een zoon geboren die kinderloos bleef. Na haar dood in 1930 hertrouwde hij met Cornelia v.d. Stok en uit dit huwelijk werd een dochter geboren die emigreerde naar Amerika. Deze tweede vrouw stierf in 1940. Er zijn in de gemeente dus geen directe nazaten meer'.

Hulde
'Kort daarop werd in de gemeente een comité samengesteld dat zich moest belasten met het voorbereiden van de oprichting van een blijvend huldebetoon ter nagedachtenis aan de zo gewaarde gemeente-artsen Dr. Lette sr. en Dr. Lette jr. In eerste instantie werd gedacht aan een bank. Deze Dr. Lettebank zou dan een plaats kunnen vinden in het plantsoen aan het eind van de Hessenweg bij de Groenekanseweg. Ook zou het in het voornemen liggen dit plantsoen om te dopen tot Dr. Letteplantsoen. Tijdens de raadsvergadering van 27 maart 1950 stelde de heer Pama als een eenvoudiger eerbetoon voor het gedeelte van de Hessenweg genummerd 211 en 240 en hoger de naam Dr. Letteplein te geven. Er staat ook een bank op het Dr. Letteplein, maar deze draagt geen enkele tekst die verwijst naar de dokters Lette. Na een opknapbeurt in oktober 2009, zestig jaar na het overlijden van Dr. Lette, staat de bank uitnodigend naast de goudiep. Maar hoe betrekkelijk is aardse roem. In 1999 is het graf van Dr. Lette in stilte geruimd, omdat niemand reageerde op de oproep van de begraafplaats contact op te nemen'.

Meer berichten