Logo vierklank.nl
Het Dassenbosje, gezien vanaf de Tolakkerweg, met rechts de kassen van de Orchideeën-kwekerij Wubben.
Het Dassenbosje, gezien vanaf de Tolakkerweg, met rechts de kassen van de Orchideeën-kwekerij Wubben.
Natuur & Milieu

Nieuwe natuurimpulsen op Landgoed Eyckenstein

Landgoed Eyckenstein in Maartensdijk krijgt op boerderij de Tolboom aan de Eikensteeg begin april als nieuwe pachter de Toekomstboeren Jacob en Linda Beeker: een biologische boer, waarbij het vee weer de ruimte krijgt om van de buitenlucht te genieten. Ook een landgoedwinkel hoort bij dit concept.

Door Walter Eijndhoven

Jacob Beeker en Linda Heemskerk begonnen in 2011 met het opfokken van stierkalfjes, die anders direct afgevoerd zouden worden. Jaren later hebben ze 70 dieren, 36 hectare pachtgrond, 800 crowdfunders. Het ontbrak hen aan een eigen boerderij met stal. Jacob, Linda en hun vee leiden tot nu toe een nomadenbestaan. Het echtpaar woont in een gewone burgermanswijk in Soesterberg. Hun dieren grazen verspreid op verschillen stukken land op heel verschillende plekken van o.a. het Utrechts Landschap. De komst van Jacob Beeker en zijn gezin is aanleiding voor een verdere kwaliteitsimpuls op het landgoed. Eerder is de oude moestuin omgevormd naar een biologische tuinderij en kruidentuin en onlangs is het oudste Dassenbosje van de provincie Utrecht (tussen Achterwetering en Hollandsche Rading ) onder beheer gekomen van Eyckenstein, waarmee het behoud voor de toekomst veilig gesteld is door een betere natuurverbinding en door het landbouw-pad dat er nu doorheen loopt om te leggen. De eigenaar van Eyckenstein, de familie Van Boetzelaer, kiest in de ontwikkeling en het beheer van het natuur- en cultureel erfgoed, zoveel mogelijk voor duurzame oplossingen.

Dassen
Landgoed Eyckenstein heeft het 'bosje' met de oudste nog bestaande dassenburcht in de provincie Utrecht verworven. Het maakt deel uit van een boerderij met landerijen. De landerijen liggen ten noorden van de Achterweteringseweg (van Maartensdijk richting Westbroek) en grenzen aan andere boerderijen, behorend bij het landgoed. Jarenlang heeft deze dassenburcht in de tweede helft van de vorige eeuw een eenzaam bestaan in de omgeving geleid, terwijl niemand behalve enkele ingewijden van het bestaan ervan wist. Dat komt doordat de burcht zeer geïsoleerd ligt. Het bos van 3,5 ha groot is alleen via de omliggende weilanden te bereiken. Door de aankoop wil men het voortbestaan van deze dassenburcht met een bijzondere geschiedenis voor de toekomst veilig te stellen. Met name door de aanleg van dassentunnels en ecoducten over de hele Utrechtse Heuvelrug heeft de das zich vanuit deze dassenburcht weer over de hele Heuvelrug kunnen verspreiden.

Toegankelijk
Het overgrote deel van het natuurgebied van landgoed Eyckenstein is openbaar toegankelijk. Het ligt gedeeltelijk ingeklemd tussen Hollandsche Rading en Lage Vuursche. Eyckenstein wil de belasting van de natuur door intensief landbouwverkeer dwars door natuurgebied zo veel mogelijk beperken. Grote machines veroorzaken onrust in het gebied en kruisen fiets- en wandelpaden, waardoor bezoekers van het landgoed hinder ondervinden. De smalle strook tussen Lage Vuursche en Hollandsche Rading vormt de natuurverbinding tussen Utrechtse Heuvelrug en Goois Natuurreservaat. Hierin ligt ook nog 12 ha landbouwgrond. Om een robuustere verbinding te realiseren voor fauna zou deze landbouwgrond omgevormd moeten worden naar natuur. Landgoed Eyckenstein getroost zich veel inspanningen en kosten, zodat bezoekers ongestoord van natuur kunnen genieten en tot rust komen en dat ook de natuur zelf zich voldoende kan ontwikkelen. Hierbij is het van belang dat Eyckenstein toekomstbestendig is. Onlangs heeft de provincie ingestemd om deels bij te dragen aan de plannen. Om het gehele natuurbeheerplan ook financieel uitvoerbaar en sluitend te krijgen, wordt met gemeente De Bilt overlegd over de realisatie van Boomhutten.

Ultieme natuurbeleving
Boomhutten aan de Eikensteeg moeten gaan zorgen voor een rijke ervaring voor mensen die de natuur heel intensief willen beleven. De boomhutten met douche, maar zonder keuken zijn geschikt voor 2 tot 4 personen en bieden midden in het bos een ultieme natuurbeleving. Voor de bezoekers van het landgoed een nieuwe mogelijkheid om de schoonheid van de Maartensdijkse bossen te ervaren. De boomhutten staan gepland in een stukje Douglasbos waardoor de natuurbelasting minimaal is. Met uitvoer van het gehele plan kan een grote kwaliteitsslag gemaakt worden.

Benieuwd naar verhalen van landgoed Eyckenstein? Kijk op www.eyckenstein.nl en meldt u aan voor de nieuwsbrief.

Meer berichten