De discussieavond van de Biltse PvdA leverde veel inspiratie op.
De discussieavond van de Biltse PvdA leverde veel inspiratie op.

Armoedecoalitie bindt professionals en vrijwilligers

Algemeen Politiek

Vertegenwoordigers van 14 organisaties, waaronder de WMO-raad, MENS De Bilt, Stichting Leergeld, Jeugdcultuurfonds, Diaconie en de Bibliotheek discussieerden op woensdag 14 december op uitnodiging van de lokale afdeling van de PvdA over het thema: Hoe kunnen we in De Bilt armoede tegengaan?

Krischan Hagendoorn, fractievoorzitter van de PvdA De Bilt: 'Er is genoeg reden om bij elkaar te komen. In maart 2017 wordt de nieuwe beleidsnota 'gemeentelijk armoedebeleid' vastgesteld. De gemeenteraad beslist deze maand over de uitgangspunten van dit beleid. Er is nog veel ruimte tot verbetering'.

Na de opening door Krischan Hagedoorn werd geluisterd naar de ervaringen van Loekie Wijnbergen, lid van zowel de lokale als regionale Cliëntenraad Sociale zaken. Zij vertelde over het leven van mensen die met armoede te maken hebben. Veel opmerkingen die de cliëntenraad ontvangt, gaan over de manier, waarop mensen met een uitkering behandeld worden door de sociale dienst (RSD). Loekie zelf kreeg bijvoorbeeld te horen dat ze zeker iets te verbergen had toen ze iemand meegenomen had naar een afspraak. Inmiddels is de RSD gelukkig hard bezig om de klantvriendelijkheid te verbeteren. Loekie sloot af met de opmerking, dat mensen die onder aan de ladder staan, geholpen zouden moeten worden om weer omhoog te klimmen. Ondanks alle goede inzet sluit het aanbod van instanties te vaak niet aan bij het probleem van mensen in armoede.

Armoedecoalitie
Marry Mos, coördinator van de armoedecoalitie in Utrecht, vertelde over de geschiedenis en de opzet van deze coalitie - een samenwerkingsverband van 45 professionele en vrijwilligersorganisaties op het gebied van armoede. De coalitie heeft als doel om de krachten en kennis van de hulpverleners te bundelen en de doelgroep bij te staan. Dit is in Utrecht goed gelukt. Andere doelen van de Armoedecoalitie zijn om door samenwerking binnen het netwerk betere hulp en dienstverlening te bieden en om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Er is bijvoorbeeld een uitgebreide folder 'Kinderen en Armoede' voor gezinnen en er is een opleiding tot ervaringsdeskundige in armoede op MBO-niveau tot stand gekomen.

Initiatief
Na deze bijdrage ontstond een levendige discussie over nut en noodzaak van meer samenwerking op dit gebied in De Bilt. Veel organisaties hebben hier wel oren naar. Krischan Hagedoorn kondigde aan tijdens de komende gemeenteraadsvergadering een voorstel in te zullen dienen, dat als doel heeft ook in De Bilt zo'n armoedecoalitie op te zetten. Ook zal de PvdA een voorstel indienen om het extra rijksgeld dat Minister Asscher beschikbaar stelt voor bestrijding van armoede onder kinderen echt alleen in te gaan zetten voor de doelgroep.       (Erik van Esterik)