Logo vierklank.nl
Christine Thomas (staand midden) heet de aanwezige welkom op de viering van het eenjarig bestaan van het Maatjesproject Samen Oplopen.
Christine Thomas (staand midden) heet de aanwezige welkom op de viering van het eenjarig bestaan van het Maatjesproject Samen Oplopen.
Zakelijk

Eén jaar Samen Oplopen

door Marijke Drieenhuizen

Vorige week woensdag vierden vrijwilligers, mensen van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) De Bilt en Mens De Bilt en de betrokken wethouders Brommersma en Bakker-Smit het eenjarig bestaan van het Maatjesproject Samen Oplopen. Er zijn in de gemeente De Bilt al maatjesprojecten voor veel verschillende doelgroepen maar nog niet voor gezinnen met kinderen. Na één jaar kan worden vastgesteld dat Samen Oplopen een mooie aanvulling is op deze diensten die Mens De Bilt, in dit geval samen het CJG De Bilt, op poten heeft gezet.

Samen Oplopen ondersteunt gezinnen met kinderen onder de 24 jaar die een lastige periode doormaken en wel wat ondersteuning kunnen gebruiken. Deze ondersteuning krijgen ze van vrijwilligers die geschoold zijn om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren. Het CJG wijst op gezinnen die hulp kunnen gebruiken. MENS De Bilt werft, selecteert en koppelt de vrijwilligers aan deze gezinnen. Als blijkt dat er meer deskundige hulp nodig is wordt dat ook ingeschakeld.

Samen Oplopen
Christine Thomas is Coördinator Opvoedondersteuningsprogramma Samen Oplopen bij Mens De Bilt. Tien gezinnen zijn het afgelopen jaar ondersteund. Eén van de vrijwilligers is Marieke. 'Ik miste zingeving in mijn leven. Ik heb het goed, er ontbreekt eigenlijk niets. Daarom wilde ik mij inzetten voor anderen. Ik ben gekoppeld aan een vrouw met twee kinderen, waarvan de oudste een beperking heeft. Voor het jongere kind was te weinig tijd en aandacht en die mag ik geven. Inmiddels heb ik een band met moeder en kinderen waardoor ik ook kan helpen met allerlei praktische zaken. Ik loop samen met hen een stukje op. Ook al voelt het als een druppel op de gloeiende plaat, het is wel vaak gezellig ondanks de moeilijke situatie. Ik voel dat ik van betekenis ben voor hen'. Evelien Ribbens, directeur MENS De Bilt: 'Het is een mooi project en veel druppels op een gloeiende plaat laten hem ook afkoelen'. Op de vraag wat de inzet is voor het komende jaar werd gesteld: verdubbelen. Christine Thomas: 'Meer vrijwilligers werven en twintig gezinnen helpen'.

Meer informatie

Voor meer informatie zowel voor geïnteresseerde vrijwilligers als gezinnen kan men zich melden tot Christine Thomas. Zij is bereikbaar per email: c.thomas@mensdebilt.nl of via telefoonnummer 030-7440595

Meer berichten