Logo vierklank.nl
De jubilarissen in de jeugdhoek van de bibliotheek. V.l.n.r.: Hanneke Claessens, Tiny Jansen en Riny Merkus.
De jubilarissen in de jeugdhoek van de bibliotheek. V.l.n.r.: Hanneke Claessens, Tiny Jansen en Riny Merkus.
Algemeen

Jubilarissen in bibliotheek Idea Maartensdijk

door Kees Diepeveen

In 1991 zijn Hanneke Claessens, Tiny Jansen en Riny Merkus als vrijwilliger begonnen in de bibliotheek in Maartensdijk. De dames zijn inmiddels 25 jaar aan de bibliotheek verbonden en hebben het nog steeds erg naar hun zin.

Bibliotheek Idea Maartensdijk is één van de zes bibliotheken van Regiocultuurcentrum Idea en valt onder vestiging Bilthoven. In de bibliotheek Maartensdijk is één beroepskracht werkzaam als vestigingscoördinator. Zij wordt hierbij ondersteund door 19 vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn te onderscheiden in informatiemedewerkers en gastvrouwen.

Dagdelen
Doorgaans éénmaal per week draaien Hanneke, die informatiemedewerkster is en Tiny en Riny, die gastvrouw zijn, op vaste dagdelen hun diensten gedurende de openingstijden van de bibliotheek. Voordat de bezoekers komen hebben de dames al diverse voorbereidende werkzaamheden verricht zoals o.a. het opstarten van de computers, reserveringslijsten maken voor o.a. boeken en controleren of de materialen – ook cd's en dvd's - op de goede plek staan.

Start
In 1991 zijn de dames kort na elkaar als vrijwilliger gestart. Hanneke vertelt dat zij bij de opening van de aanbouw van de bibliotheek in de Vierstee door de toenmalige bibliothecaresse Carla Heerschop gevraagd is om als vrijwilliger te komen werken. Riny had zich al eerder als belangstellende gemeld toen de bibliotheek nog in het oude dorpshuis was gevestigd. In 1991 heeft het toenmalige bestuur bij monde van Jody Maat haar officieel gevraagd. Voor Tiny was een advertentie in de plaatselijke krant aanleiding om haar belangstelling kenbaar te maken.

Werkstukken
De werkzaamheden door de jaren heen zijn heel divers. Met veel plezier praten Tiny en Riny over de kinderen die ze geadviseerd hebben over onderwerpen voor werkstukken en boekverslagen. Ook de controle op de dan ingeleverde boeken was erg belangrijk omdat het nogal eens voorkwam dat er plaatjes en bladzijden uit geknipt waren die in de werkstukken geplakt werden. Het begeleiden van bezoekers is al die jaren ontzettend leuk gebleven. De overgang naar steeds meer geautomatiseerd werken is een hele overgang zoals de selfservice voor het uitlenen en inleveren van alle materialen'. Hanneke:' Vanuit mijn vroegere baan was ik gewend om les te geven, ook op de computer. Dat kwam mooi van pas om de medewerkers te leren de diverse bibliotheekprogramma's te gebruiken en hen daarin te begeleiden. Met enige regelmaat heb ik de vestigingscoördinator vervangen bij vakanties en meegewerkt aan het opstellen van werkprotocollen voor diverse werkzaamheden die binnen de bibliotheek door vrijwilligers worden gedaan.

Sfeer
De dames geven aan voorlopig nog vrijwilliger te willen blijven. Zij roemen de onderlinge sfeer. Die is geweldig. Alle problemen worden altijd onderling opgelost zoals bijvoorbeeld het ruilen van diensten. Ook het contact met klanten is en blijft leuk. Er is echter wel een maar voor Hanneke en Riny en dat is de onzekere situatie rondom de bibliotheek in de Vierstee. Bekend is dat de bibliotheek wordt verkleind tot de helft van het huidige oppervlak . Zoals het er nu naar uit ziet gaan de aanpassingen aan de bibliotheek volgend jaar van start. Zij laten het dus ook afhangen van de ontwikkelingen die zich gaan voor doen. Werkplezier en sfeer zijn een essentiële voorwaarde om hun vrijwilligerswerk te continueren.

Natuurlijk wordt er intern nog de nodige aandacht besteed aan de jubilarissen. Dit zal gebeuren tijdens de jaarlijkse vrijwilligersdag die in augustus plaatsvindt. Vestigingscoördinator Marian Diepeveen geeft aan dat ze bijzonder trots is op haar vrijwilligerskorps. 'Met elkaar houden we de bibliotheek draaiende en kunnen we in Maartensdijk onze klanten de juiste service bieden. Als je dit al 25 jaar doet verdien je het om in het zonnetje gezet te worden'.   

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>