Het college gaat onderzoeken of er nieuwbouw nodig is voor het huidige administratiekantoor (rechts aangebouwd) of dat gedegen vernieuwbouw mogelijk is.
Het college gaat onderzoeken of er nieuwbouw nodig is voor het huidige administratiekantoor (rechts aangebouwd) of dat gedegen vernieuwbouw mogelijk is.

Bilts gemeentehuis blijft op Landgoed Jagtlust

Algemeen

door Henk van de Bunt

Bij alle hectiek rondom de besluitvorming over de woningbouwplannen in de Spoorzone in Bilthoven zou bijna vergeten kunnen worden dat de Biltse gemeenteraad tevens besloot mogelijke nieuwbouw van een gemeentehuis op de Driehoek aan het Emmaplein te schrappen. 

Volgens de toelichting op het raadsbesluit gaat het college nu alleen nog onderzoeken of er nieuwbouw nodig is voor het huidige administratiekantoor of dat gedegen vernieuwbouw mogelijk is. Gebouwen zouden weer kunnen voldoen aan de huidige regels voor isolatie en energie regels. ‘Een belangrijk en verstandig besluit’ zo reageren Karel Beesemer en Anne de Boer namens de Stichting Werkgroep Behoud Jagtlust: ‘We zijn er blij mee, immers, burgers hebben laten weten heel sterk te hechten aan Jagtlust als hét symbool van de gemeente De Bilt. Met dit besluit is vastgelegd dat voor het gemeentehuis Landgoed Jagtlust de locatie blijft’.

Unaniem
Connie Brouwer (ChristenUnie) was een van de indieners: ‘Ik heb het amendement ‘Geen gemeentehuis in de Spoorzone’ ingediend om verschillende redenen. In de eerste instantie mis ik absoluut de noodzaak om het gemeentehuis te verplaatsen. Daarbij is er al genoeg moeite om een substantieel aantal woningen in de Spoorzone te kunnen bouwen, waarom dan ook nog een gemeentehuis erbij? Ook is verkeersveiligheid nu al een probleem. Laat staan als daar een gemeentehuis zou komen, dat trekt ook verkeer aan. Ik had wel een meerderheid verwacht, unaniem was voor mij een aangename verrassing. Dat betekent dat de hele gemeenteraad hetzelfde vindt. Dat is toch wel een heel duidelijke uitspraak. Ik ben benieuwd of en hoe er door het College op wordt gereageerd. Het amendement van Connie Brouwers (CU) werd mede ingediend door de fracties van de VVD, SGP, CDA, Fabian en de coalitiepartij Lokaal De Bilt.

Toekomst
Wat betekent dit unaniem besluit voor de toekomst van Landgoed Jagtlust? Connie Brouwer: ‘Laat ik beginnen met het minst ingewikkelde, wat betekent het voor een gemeentehuis? Er is een studie uitgevraagd waarbij gevraagd is om drie scenario’s uit te werken: een daarvan ging over de locatie van een gemeentehuis in de Spoorzone: deze moet vervallen dankzij het amendement. De andere opties zijn nieuwbouw en vernieuwbouw op de huidige locatie. Dat is landgoed Jagtlust. Het kan zo zijn dat er meer kans is dat de huidige status van gemeentehuis wordt gehandhaafd. Ik heb mij eerder al gekeerd tegen verkoop van Jagtlust. Ik weet niet of bij de stemming de directe link met de betekenis van Landgoed Jagtlust werd gelegd bij alle partijen. Naar mijn idee is het eerder dat alle partijen vinden dat een gemeentehuis in de Spoorzone onvoldoende prioriteit heeft om daar een minder verkeersveilige situatie voor op de koop toe te nemen en minder woningen te kunnen realiseren’.

Gesprek 
‘Het is nu hoog tijd’ zo zeggen de woordvoerders van Behoud Jagtlust ‘voor een open gesprek over de toekomst van het landgoed en de monumentale gebouwen. Met de expertise in onze groep en met de kennis in ons netwerk over historie, monumenten en natuur willen we de gemeente graag tot steun zijn. We kunnen met z’n allen vast tot een prachtig plan komen waarbij de historische en natuurwaarden beide tot hun recht komen. Onafhankelijk erfgoedadviseur Douwe Tijsma beaamt dit: ‘Een degelijk inrichtings- en onderhoudsplan lijkt mij nu aan de orde. Het park is in landschappelijke stijl ontworpen, heeft waardevolle oude bomen en kent naast de monumentale witte villa (waarvan onderdelen uit de zeventiende eeuw nog aanwezig zijn) ook andere objecten, die van historische waarde zijn, zoals de drie bunkers, maar ook bijvoorbeeld het herdenkingsmonument van Jaap Kaas. De voormalige moestuin van het landgoed, later gemeentelijke Kwekerij, daarna opslagplaats en nu in beeld als omstreden locatie voor tijdelijke woningen, geeft ook een kans tot herstel van de kern van Landgoed Jagtlust’.

Monumentenstatus
Stichting Behoud Jagtlust diende op 23 juni 2023 een aanvraag in om het Landgoed Jagtlust en haar directe omgeving extra bescherming te geven en minstens op de lijst van gemeente monumenten te plaatsen. De stichting deed dit omdat het college van burgemeester en wethouders hier niet zelf toe wilde overgaan. Voor de aanvraag was brede ondersteuning vanuit de Biltse bevolking. Alle lokale historische verenigingen en ook tientallen omwonenden ondersteunden. Op 10 oktober vorig jaar werd de aanvraag zoals voorgeschreven doorgestuurd voor advies aan de gemeentelijke monumentencommissie, een taak die wordt uitgevoerd door het erfgoed expertise centrum MooiSticht. Hoe blij de Stichting Behoud Jagtlust ook is met het raadsbesluit af te zien van nieuwbouw in de Spoorzone, ze is niet tevreden over de trage gang van zaken met betrekking tot de monumentenstatus, deze maand verlopen de termijnen en moet het advies binnen zijn.

Voorbescherming
‘Duidelijkheid, de monumentenstatus, is gewenst zodat achterstallig onderhoud en herstel aangepakt kan worden. Er rust sinds onze aanvraag voorbescherming op het Landgoed vanwege onze aanvraag en dat betekent dat er geen veranderingen mogen plaatsvinden, dat onderhoud zorgvuldig dient te zijn, ook plannenmakerij gaat dus in ijskast. Maar wij willen graag samen verder met de gemeente om het gemeentehuis en omgeving de luister te geven die het verdient’


De Werkgroep Behoud Jagtlust wil de monumentenstatus voor het monumentale pand Jagtlust en het omliggende park. 


Het herdenkingsmonument bij ‘Jagtlust’ te Bilthoven is een zuil van Franse kalksteen, bekroond met een heldhaftige leeuwenfiguur.  

De Werkgroep Behoud Jagtlust wil de monumentenstatus voor het monumentale pand Jagtlust en het omliggende park.
Het herdenkingsmonument bij 'Jagtlust' te Bilthoven is een zuil van Franse kalksteen, bekroond met een heldhaftige leeuwenfiguur.