Kariné Klyan zette zich in de coronatijd in voor mensen die moeite hadden boodschappen te doen en voor zichzelf te koken.
Kariné Klyan zette zich in de coronatijd in voor mensen die moeite hadden boodschappen te doen en voor zichzelf te koken.

Kariné Klyan zet zich met bezieling in voor verbinding

Algemeen

door Guus Geebel

Sinds haar komst naar Nederland in 1996 is Kariné Klyan bezig om iets te betekenen voor mensen die hulp nodig hebben. Daarbij richt zij zich als zzp-er vooral op mensen die net als zij uit een andere cultuur naar Nederland zijn gekomen. ‘Ik laat daarbij gewoon mijn hart spreken.’

Kariné Klyan (53) is geboren en getogen in het centrum van Jerevan, de hoofdstad van Armenië. Ze kwam door haar huwelijk met een Nederlander vijfentwintig jaar geleden naar Nederland en woont intussen vierentwintig jaar in Bilthoven. Ze is moeder van twee kinderen. In Armenië volgde zij een Hbo-opleiding Theoretische Mechanica. ‘Na die studie kon je docente worden of in een bedrijf gaan werken. Voor mijn carrière was het goed geweest om in Moskou verder te studeren, maar door het uiteenvallen van de Sovjet-Unie is het er niet meer van gekomen.’ Eenmaal in Nederland kreeg Kariné het Nederlands heel snel onder de knie. ‘Na een half jaar kreeg ik al mijn eerste diploma.’ 

Talen
Kariné volgde daarna een opleiding Juridisch Vertaler en werkte zes jaar landelijk als juridisch tolk voor politie en rechtbanken. Zij deed de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening in Zeist waar zij werkte en van daaruit ook naar regiogemeenten uitgezonden werd. Ook maatschappelijk is Kariné actief. Zij is praatmaatje voor nieuwkomers in De Bilt. Kariné spreekt behalve Engels ook Russisch en dat komt weer van pas bij Oekraïners die vanwege de Russische inval naar de gemeente kwamen. ‘Daarnaast zet ik mij in voor de Armeense gemeenschap en mensen die Russisch of Engels spreken en het Nederlands nog niet zo goed machtig zijn. Hoewel ik het liefst heb dat alles in het Nederlands gaat, al is het met handen en voeten. Ik ben heel doelgericht want je moet het resultaat altijd voor ogen hebben.’

Politiek 
Politieke belangstelling kreeg zij ook van huis uit mee. ‘Mijn ouders waren actief, maar dat kon alleen binnen de communistische partij. Ze waren een van de eersten die hun lidmaatschap beëindigden toen dat kon.’ In haar studententijd was Kariné politiek actief bij een jongerenorganisatie. ‘Wij waren toen veel bezig met onze Armeense identiteit.’ Na haar komst in Nederland ging zij zich voor de Nederlandse politiek interesseren, vooral ook de lokale politiek. Zij was bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen kandidaat voor de VVD en werd na de verkiezingen raadscommissielid, vooral voor het sociaal domein. Zij is erg gemotiveerd om zich voor de Biltse gemeenschap in te gaan zetten en wil zich sterk maken om mensen van allerlei nationaliteiten te verbinden om zo een hechte gemeenschap te vormen. ‘Ik ga voor mijn dorp en wil proberen de kloof tussen bestuur en bevolking kleiner te maken.’

Armeense dag
Op dit ogenblik is Kariné werkzaam in de zorg. Ook was zij zeven jaar voor de coronatijd weddingplanner voor internationale trouwerijen en was daarbij trouwambtenaar. Haar werk als zzp-er in de zorg bestaat uit begeleiding, het coördineren en plannen van zorg voor voornamelijk nieuwkomers. ‘Die spreken meestal de taal nog niet goed en ik ken hun cultuur.’ Kariné Klyan komt nog geregeld in Armenië. ‘Op vakantie of soms met Kerstmis, dat overigens op 6 januari gevierd wordt.’ Hoewel het in de communistische tijd taboe was, werd Kariné door haar ouders gelovig opgevoed. ‘Het is mijn wens, en hier ben ik heel gepassioneerd over, om Armenië meer onder de aandacht te brengen en zodoende meer bekendheid te geven.’ Zij wil daarom onder meer een Armeense dag organiseren. Er wonen 20 gezinnen van Armeense komaf in Bilthoven en in heel Nederland meer dan 20.000. ‘Ik denk dat het heel interessant is als de bewoners van de Biltse kernen kennis kunnen maken met hun medebewoners, hun cultuur en vooral ook hun hapjes.’

Geschiedenis
Armenië kent een lange geschiedenis met veel oorlogen. De huidige Republiek Armenië bestaat slechts uit een klein deel van wat tussen 321-voor Chr en 428-na Chr het koninkrijk Armenië was. Het land was in het jaar 301 het eerste land dat het christendom als officiële staatsgodsdienst aannam. Tussen 1922 en 1936 vormden Armenië samen met Georgië en Azerbeidzjan de Trans-Kaukasische Socialistische Federatieve Sovjet Republiek. In 1991 werd Armenië een onafhankelijke republiek. Kariné vertelt dat in Azerbeidzjan de enclave Artsakh ligt die door Stalin voor 60 jaar aan dat land was gegeven.

Oorlog
‘Toen die tijd om was wilde Azerbeidzjan dit gebied niet vrijgeven. Armenië beschermde Nagorno-Karabakh en sindsdien noemt de regio zich Republiek Artsakh. De oorlog van 2020 die Azerbeidzjan begon heeft het lot van de republiek Artsakh verslechterd. Al ruim drie maanden is de enige corridor die Armenië met Artsak verbindt door een groep zogenaamde milieuactivisten geblokkeerd en 120.000 bewoners zitten zonder voedsel, medicijnen, gas en licht. Ik hoop dat deze nachtmerrie snel voorbij zal gaan en dat het uiteindelijk vrede wordt.’ Nagorno-Karabakh is een enclave in Azerbeidzjan waar voor 98 procent etnische Armeniërs wonen die nog steeds bij Armenië willen horen. Ik wil ik mijn solidariteit uiten met Azerbeidzjaanse, Oekraïense en Russische ouders die hun kinderen in deze vreselijke strijd kwijtraken.’