Volgens Anne de Boer is er sprake is van een historisch geheel van Jagtlust met bijgebouw, het Park Jagtlust en het Oorlogsmonument.
Volgens Anne de Boer is er sprake is van een historisch geheel van Jagtlust met bijgebouw, het Park Jagtlust en het Oorlogsmonument.

Werkgroep Behoud Jagtlust pleit voor monumentenstatus

Algemeen

door Henk van de Bunt

‘Goed dat besloten is om Jagtlust niet in de verkoop te gooien. Daar houden we het college graag aan’, zo reageert Karel Beesemer, initiatiefnemer van de werkgroep Behoud Jagtlust en oud-wethouder van de gemeente op de recente uitspraken het Biltse College van Burgemeester en Wethouders.

In De Bilt ontstond de afgelopen weken onrust over de toekomst van het monumentale pand. Beesemer uit zijn zorgen over de toekomst van dit historische bestuurscentrum. ’Het College zegt met de bevolking te willen praten in 2023 over nieuwe functies, maar lijkt al aan slag te zijn gegaan met verhuizen en met een nieuwe invulling. Op het email adres behoud.jagtlust@gmail.com’ en bij mij persoonlijk zijn enkele tientallen reacties binnengekomen. Ook op straat ben ik aangesproken en laten mensen weten er niets van te begrijpen’. 

Evenementenlocatie
‘Het college spreekt recent bij monde van wethouder Hagedoorn over het versterken van de openbare functie, maar is tegelijkertijd van mening dat het mooi zou zijn als je er ook een feestje kunt houden. En dat maatschappelijke organisaties er evenementen kunnen gaan organiseren. Dat klinkt op het eerste gezicht misschien aardig’ zo meent Beesemer, maar ‘het zet echt de deur wagenwijd open voor heel andere functies. Het blijft voor mij raadselachtig waarom de gemeente zou investeren in het opzetten van een mogelijke evenementenlocatie. Zo lijkt het college toch vast te houden aan nieuwe invulling met zzp-werkplekken, evenementen en horeca e.d.’.

Zichtbaar bestuur
Beesemer: ‘Over de ontwikkeling van de functie gemeentehuis kun je met elkaar spreken. Zelf opteer ik voor het handhaven van Jagtlust als een bestuurscentrum en trouwlocatie. Met Jagtlust straal je uit dat je er bent voor je inwoners en dat je dienstbaar wil zijn. Je gaat toch niet met bestuur en ambtenaren op een onzichtbare en onvindbare plek zitten?’

Wethouder Anne Marie ’t Hart vertelde op de voorpagina De Vierklank van 31 augustus, dat verkoop van Jagtlust wel een overweging was bij het vorige college. Dit omdat Jagtlust op een gegeven moment niet meer gebruikt zou mogen worden als kantoor. ‘We moeten er wel wat mee. Een monumentenstatus is zeker één van de overwegingen ’ aldus de wethouder in dat artikel.

Commissie
Beesemer constateert dat in de Raadscommissievergadering openbare ruimte van donderdag 15 september het college bekendmaakt dat het voorstelt twee panden in de gemeente aan te merken als gemeentelijk monument, namelijk de Melkfabriek (Westbroek) en de Rustende Jager (Maartensdijk). Maar op vragen uit de commissie om Jagtlust het monument te maken dat iedereen denkt dat het dat al lang was, werd echter terughoudend gereageerd, het zou beperkingen kunnen geven voor de toekomst. ‘Tja’, reageert Beesemer ‘daar is de status van monument immers voor opgezet om een gebouw te beschermen. Ik wil het college aansporen om snel zelf het voorstel te doen en in ieder geval wat dit betreft de onduidelijkheid over Jagtlust weg te nemen.’

Consequent besturen
Ook Anne de Boer, oud-raadslid en historicus sluit zich aan bij de inzet van de Werkgroep Behoud Jagtlust. ‘Een monument kan veel functies herbergen. Ook een monument kan van functie veranderen, maar dan wel binnen de bescherming van het gebouw als zodanig. Dat lijkt mij juist heel vanzelfsprekende randvoorwaarden om over een eventuele nieuwe invulling na te denken met de burgers’. De Boer waarschuwt dat de gemeente met twee maten lijkt te gaan meten. ‘Particulieren wordt gevraagd om beperkingen te accepteren van hun gebouw, terwijl ze die zichzelf niet wil opleggen. Jammer, maar dat is dan niet bepaald consequent bestuur.’

Historisch geheel
Anne de Boer wijst erop dat er sprake is van een historisch geheel van Jagtlust met bijgebouw, het Park Jagtlust, het Oorlogsmonument waar de dodenherdenking op 4 mei en ook de capitulatie van Japan op 15 augustus plaatsvindt. Ook het activiteitenterrein aan de overkant van het monumentale pand (in bezit van het Utrechts Landschap) hoort bij de oorspronkelijke opzet. ‘Destijds als raadslid heb ik ervaren dat Jagtlust, Park én Monument voor veel inwoners - ook van andere Biltse kernen - symbool staan voor hun gemeente. Status als monument voor Jaglust moet dus snel gebeuren, maar ook de omgeving van het pand verdient degelijke bescherming, misschien ook wel als monument’. De geschiedenis van de villa rechtvaardigt volgens hem alleen al dat de gemeente het de status van monument geeft. Het heeft nog een 17de eeuwse kern, een gedocumenteerde bouwgeschiedenis en een bijzondere plaats in de geschiedenis van De Bilt.

Park Jagtlust
De Boer hecht ook aan Park Jagtlust ‘Het park ligt er nu naar mijn smaak wat verwaarloosd bij maar kent een geschiedenis die teruggaat tot zeker de 18de eeuw. Er is ook nog een plattegrond uit 1984, die de rijkdom en verscheidenheid van boomsoorten toont.’ Voor Anne de Boer is het een spiegel van de verschillende modetrends, die in de laatste eeuwen de ontwikkeling van parken en tuinen kenmerkten: ‘Eerder stond er ook een informatiebord met een beschrijving van de soorten, maar dat lijkt al langere tijd geleden weggehaald en niet meer vervangen’. 

Bunkers 
De Boer wijst ook op de bunkers uit de Tweede Wereldoorlog, die men nog kan vinden aan de achterzijde van Jagtlust. Gebouwd in 1943 omdat in deze omgeving een aantal belangrijke Duitse legerfuncties waren geconcentreerd. De bunkers zijn niet meteen zichtbaar, maar liggen in een soort heuveltje van zand en begroeiing: ‘Daar mag ook meer aandacht voor zijn’. Beesemer en De Boer vinden bescherming van gebouw en omgeving uiterst actueel. ‘Bescherming daarvan is natuurlijk niet een uitkomst, maar een uitgangspunt voor een participatieproces over mogelijke andere functies.’ Zij vragen bewoners hun suggesties en ondersteuning te laten weten op behoud.jagtlust@gmail.com.

!