Vaak komen vrijwilligers langs voor een spelletje (v.l.n.r. Vincent, Anja en Gokie).
Vaak komen vrijwilligers langs voor een spelletje (v.l.n.r. Vincent, Anja en Gokie).

Nationale Dag van Aandacht voor Sterven

Algemeen

door Walter Eijndhoven

Dinsdag 24 mei was de nationale Dag van Aandacht voor Sterven. Het Landelijk Expertise-

centrum Sterven, een organisatie die meer bewustzijn en kennis rondom de dood wil creëren, staat op deze dag stil bij alles wat hier omheen komt kijken. Ook in De Bilt besteedt

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg de Biltse kernen (VPTZ) hieraan aandacht.

VPTZ de Biltse kernen is lid van het Cirkelteam, waarin zij samenwerkt met huisartsen, thuiszorgorganisatie Santé Partners en hospice Demeter. Samen zorgen zij 24 uur per dag, zeven dagen in de week voor deskundige zorg, begeleiding en liefdevolle ondersteuning aan alle palliatief en terminaal zieke patiënten en hun naasten. Eén van die patiënten is Anja Savelkouls uit Hollandsche Rading.

PLS
Drie jaar geleden constateerden artsen bij haar Primaire Laterale Sclerose (PLS). ‘PLS is een aandoening van het ruggenmerg, die leidt tot stijfheid en spasticiteit van de benen en soms ook de armen’, vertelt Vincent, echtgenoot van Anja. ‘Helaas werd afgelopen maart toch geconstateerd dat zij Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) heeft, een ziekte waarbij je sneller achteruitgaat dan bij PLS’. Ervaring met ALS heeft het gezin al. ‘Mijn vader heeft tien jaar lang geleden aan ALS’, vult Anja haar man aan. ‘Uiteindelijk was hij totaal bedlegerig, kon niets meer en kreeg hij ook zuurstof en sondevoeding. Met mijn gezin heb ik al vaak gesproken over de toekomst. Eindigen zoals mijn vader wil ik niet’.

Inmiddels heeft het gezin geaccepteerd dat zij straks verder moet zonder Anja. Vincent: ‘Nu het nog kan, willen wij er vaak op uit, daarom hebben wij een auto gekocht, speciaal voor de rolstoel. Afgelopen weekend zijn wij nog met de familie naar Drenthe geweest. Daar konden wij onze dagen doorbrengen in een aangepast huis en ook komende zomer willen wij er vaak op uit’.

Vrijwilligers
Het gezin heeft iedere werkdag hulp vanuit Santé Partners en de buren bieden regelmatig hulp aan. En ook VPTZ biedt ondersteuning. Vrijwilligster Gokie vertelt: Om de week ga ik naar Anja. De andere week komt een collega vrijwilligster. Behalve een luisterend oor, doen wij aan diamond painting en puzzelen wij veel. Het is heel intensief, maar vrijwilliger zijn geeft ook veel energie’. Geza Mobers, coördinator bij VPTZ geeft aan: ‘Veel mensen zijn onbekend met onze organisatie. Dat is jammer, want wij kunnen veel voor patiënten betekenen. Onze stichting telt 22 vrijwilligers. Wij bieden hulp in De Bilt, Bilthoven, Groenekan, Maartensdijk, Westbroek en Hollandsche Rading. Voorafgaand ga ik altijd op huisbezoek, zodat ik kan kijken welke vrijwilliger past in de situatie´.

Vincent is blij met alle hulp vanuit Santé en VPTZ. ‘Ik werk vier dagen als zzp’er. Dan is het fijn als je weet dat er voor Anja wordt gezorgd en dat zij aanspraak heeft. Op dinsdag en donderdag komt er een vrijwilliger. Tijdens mijn werk kan ik mijn zorgen dan even loslaten’.

VPTZ
Mobers: ‘Onze organisatie werkt met speciaal opgeleide vrijwilligers met gevoel, inzicht, begrip en geduld. De aanvragen bereiken ons via de huisarts, thuiszorg, gespecialiseerd verpleegkundige of een verpleeg-/ verzorgingshuis. Ook mensen zelf of de familie kan ons inschakelen. Onze hulp wordt in nauw overleg met de patiënt, familie en de professionele zorg afgestemd. Afhankelijk van de behoefte kan het gaan om één of meer vrijwilligers voor één of meerdere dagdelen per week. “Er zijn” kan betekenen: waken bij de zieke, een luisterend oor, voorlezen of een helpende hand bij eten, drinken en toiletgang. Een vrijwilliger kan zowel overdag als in de avond worden ingezet. In uitzonderlijke gevallen waken wij ‘s nachts.’

Voor informatie of een aanvraag kunt u contact opnemen met de coördinator Geza Mobers, 06-134 29 515 of via de website: www.vptz-debiltsekernen.nl.