Het beeld, waaruit woeste kracht spreekt, is gebaseerd op een verhaal uit de Griekse mythologie.
Het beeld, waaruit woeste kracht spreekt, is gebaseerd op een verhaal uit de Griekse mythologie.

Middenstanders op de bres voor Jits Bakker beeld Europa

Algemeen

door Henk van de Bunt

Europa en de Stier is een kunstwerk van Jits Bakker op de rotonde Hessenweg - Looydijk in De Bilt. Welhaast iedereen kent de bronzen stier met op zijn rug een bevallige jonge vrouw. Velen weten ongetwijfeld dat het de wereldvermaarde beeldend kunstenaar Jits Bakker was, die het kunstwerk heeft gecreëerd; ‘Europa’ is de naam van de fraai gevormde prinses op de rug van de stier. 

‘Ondanks het gemis aan achtergrondinformatie wordt het beeld alom gewaardeerd, alleen al om zijn robuuste uitstraling en het doordachte vormenspel. Als zodanig is het aansprekende beeld sinds jaar en dag een begrip in het winkelhart van De Bilt. Het publiek is gewend aan het kunstwerk, het hoort erbij en het is niet meer weg te denken’, aldus Karel Beesemer, communicatieadviseur van atelier Jits Bakker. 

Geschiedenis
Beesemer: ‘Eind jaren negentig werd het winkelgebied Hessenweg / Looydijk e.o. heringericht. Daar hoorde de aanleg van de rotonde Hessenweg / Looydijk bij. Het was in hoge mate de verdienste van het toenmalige bestuur van de winkeliersvereniging, waaronder de middenstander Jan Klok, dat op de rotonde een bronzen beeld werd geplaatst van zijn beroemde plaatsgenoot Jits Bakker. Aan de zijde van Klok was het de penningmeester van de winkeliersvereniging Jan Nanning, die gezamenlijk met hem optrok. Door de voortreffelijke samenwerking en gevoed door hun gemeenschappelijke enthousiasme, bereikten ze dat een prachtige sculptuur van Jits Bakker op de rotonde zijn centrale plek kreeg’.

Logisch
Jan Klok hierover: ‘Die keuze was gezien de internationale vermaardheid van de kunstenaar een logische keuze. Het feit dat hij inwoner was van De Bilt speelde eveneens een rol, zij het niet doorslag gevend. Op de schaarse momenten dat Jits zijn werk het werk liet, toefde hij graag in het winkelgebied bijvoorbeeld om een drankje en een hapje te nuttigen in een eetcafé. Jits was bijzonder verguld met het idee dat zijn kunstwerk in het hart van ‘zijn’ De Bilt kwam te staan’.

Symbolisch bedrag
Beesemer: ‘Het toenmalige bestuur van winkeliersvereniging Hessenweg / Looydijk had duidelijk oog voor échte kunst als meerwaarde voor het winkelgebied Hessenweg, Looydijk en omgeving. Het bestuur zou - zo luidde de afspraak - als huurder gaan optreden met als verhuurder Jits Bakker. Er werd met Jits een jaarlijks huurbedragje afgesproken dat bijna als symbolisch mag worden bestempeld, omdat de hoogte daarvan niet in de buurt kwam van het gangbare bedrag zoals dat als leidraad wordt geadviseerd door het Kunstenplatform BK. In dat geval zou sprake geweest zijn van een veelvoud van het afgesproken jaarbedrag. Jits Bakker maakte graag dat weinig commerciële gebaar, omdat het zijn eigen woon/werk gemeente betrof. Zowel het bestuur van de winkeliersvereniging als Jits Bakker waren uitermate tevreden met de gemaakte afspraken’.

Zeventien jaar later
Inmiddels zijn ca. zeventien jaar verstreken dat het bronzen kunstwerk de rotonde aan de Hessenweg sierde. Het huidige bestuur van de winkeliersvereniging kwam op de gedachte dat het de gemeente De Bilt zou moeten zijn die de jaarlijkse huurpenningen zou moeten ophoesten. De voorafgaande communicatie tussen het bestuur van de winkeliersvereniging en de gemeente voltrok zich buiten het gezichtsveld van JitsArt. Daardoor was de eenzijdige huuropzegging totaal onverwacht.

Gênant
De geschetste verwikkelingen kwamen ook Jan Klok ter ore. Hij vond de ontstane totaal- situatie nogal gênant. Geheel op eigen initiatief besloot hij zich in te spannen dat het oorspronkelijke jaarlijkse huurbedrag bij benadering structureel boven tafel komt. Hij schakelde meerdere collega- middenstanders in die allen bereid waren een jaarlijkse financiële bijdrage te leveren. Jan Klok onderkent het belang van de aanwezigheid van kunst in dit aansprekende winkelgebied ten zeerste en ook op het persoonlijke vlak is hij een kunstminnaar.

Plantenbakken
Hans Visser is voorzitter van de ondernemersvereniging Hessenweg/Looydijk: ‘Wij hebben slechts een klein budget, dat ik graag wil besteden aan het aantrekkelijker maken van dit winkelgebied. Zo hangen er nu mooie plantenbakken aan de lantaarnpalen en hebben we nieuwe feestverlichting aangeschaft. Omdat de gemeente eigenares is van de rotonde, heb ik gevraagd of zij de jaarlijkse kosten voor het beeld wil overnemen. Met dat verzoek is helaas nooit iets gedaan. Het beeld mag wat mij betreft blijven staan, maar wij vinden het als bestuur belangrijker om van ons budget activiteiten te bekostigen die de gezelligheid in dit winkelgebied terugbrengen’.