Logo vierklank.nl
V.l.n.r. Peter Janssen (Stichting Behoud Prinsenlaantje en Ommelanden), Sander Maatman (Stichting Behoud Slagenlandschap Maartensdijk-Oost) en Frank Mulder (Bewonersvereniging Maartensdijk-Zuid).
V.l.n.r. Peter Janssen (Stichting Behoud Prinsenlaantje en Ommelanden), Sander Maatman (Stichting Behoud Slagenlandschap Maartensdijk-Oost) en Frank Mulder (Bewonersvereniging Maartensdijk-Zuid). (Foto: )

Bouwen buiten rode contouren haaks op beleid provincie

De plannen van de gemeente De Bilt om woningbouw toe te buiten de rode contouren in Maartensdijk staan haaks op de visie voor de regio die het Provinciebestuur, al dan niet in samenwerkingsverbanden als U16 en U Ned, heeft ontwikkeld.

door Henk van de Bunt

Dat staat in een gezamenlijke brief, die de bewonersvereniging Maartensdijk-Zuid, het Bewonerscollectief Maartensdijk, Stichting Behoud Prinsenlaantje en Stichting Behoud Slagenlandschap Maartensdijk-Oost naar het provinciebestuur hebben gestuurd. ‘Wij zijn niet tegen woningbouw in de gemeente De Bilt of in de kern Maartensdijk, maar wij willen wél voorkomen dat deze woningbouw zonder enige motivering en onderzoek, landt buiten de rode contouren. Het gebied rondom Maartensdijk betreft cultuurhistorisch landschap met bijzondere ruimtelijke waarden die moeten worden behouden,’ aldus de vier belangengroepen.

Uitgangspunten
De brief wijst er verder op, dat in een advies van de U16 - een regionaal overlegorgaan waar naast de provincie ook 16 gemeenten (waaronder De Bilt) en 4 waterschappen deel van uitmaken - twee belangrijke uitgangspunten staan geformuleerd: ‘Bij de ontwikkeling van de regio is er een goede balans tussen uitbreiding aantal woningen en versterken van natuur en groen en er is specifieke aandacht voor versterken van het coulisselandschap rond Maartensdijk’.

Coalitieakkoord
De opstellers van de brief stellen voor om de woningbouwambitie van De Bilt te verdelen over de zes kernen, zoals ook vastgesteld in het ‘Coalitieakkoord De Bilt 2018 - 2022’, maar dan wel binnen de rode contouren. Ook kunnen er rondom station Bilthoven veel woningen gebouwd worden, op grond van het rapport ‘Utrecht nabij - Ontwikkelperspectief verstedelijking en bereikbaarheid Metropoolregio Utrecht 2040’. Zie voor de brief www.prinsenlaantje.nl.

HvdB

Meer berichten