Het verkochte betreft het perceel agrarische cultuurgrond gelegen nabij het Oostveensepad te Maartensdijk ter grootte van circa 6 hectare en 92 are.
Het verkochte betreft het perceel agrarische cultuurgrond gelegen nabij het Oostveensepad te Maartensdijk ter grootte van circa 6 hectare en 92 are.

Onrust in Maartensdijk over grondaankoop

Algemeen

door Henk van de Bunt

In Maartensdijk is grote onrust ontstaan over het bekend worden van de aankoop van grond in het groene hart van Maartensdijk door Heijmans Vastgoed. Uit de openbaar raadpleegbare Kadaster blijkt dat Heijmans landbouwgrond heeft opgekocht; voldoende voor de mogelijke bouw van meer dan 200 woningen. 

Aanwonende Ed Buitenhek vertelt: ‘Heijmans heeft in juni 2020 landbouwgrond gekocht in Maartensdijk Zuid, grenzend aan de Planetenlaan en het Oostveense pad. Uit de getekende koopovereenkomst wordt duidelijk dat op de door Heijmans gekochte landbouwgrond voldoende ruimte is voor tenminste 200 woningen; een aantal dat ook door wethouder Smolenaers meerdere malen wordt genoemd als aantal in Maartensdijk te bouwen’. 

Weiland
‘Het gaat om het weiland dat start tegenover Vogelwikke 11 en doorloopt tot tegenover Planetenlaan 35 aan de zuidkant van Maartensdijk. Het perceel is in juni 2020 voor 1,5 mln. verkocht aan Heijmans Vastgoed. Uit de stukken van het kadaster blijkt dat Heijmans bereid is meer dan 7 mln. te betalen voor de landbouwgrond wanneer de Provincie Utrecht zo nodig ooit akkoord gaat met mogelijke bouwplannen van de gemeente De Bilt. Dat is allemaal terug te vinden in de koopovereenkomst’.

Participatie
In november organiseerde de gemeente De Bilt negen online gebiedsbijeenkomsten over de woningbouwopgave. In totaal namen zo’n 278 mensen deel aan deze bijeenkomsten. Centrum en Overbosch (26), De Bilt (40), Groenekan (23), Hollandsche Rading (28), Westbroek (11), Brandenburg (35), De Leijen (13), Maartensdijk (62), Bilthoven Noord (40). Iedere bijeenkomst startte met een presentatie van een gebiedsmakelaar over hoe we de komende periode samen werken aan wonen. Een werkwijze, waarbij inwoners van alle leeftijden uitgenodigd worden om een advies op te stellen aan de gemeenteraad. Dat dit gewenning vraagt was voelbaar. Hoewel in de meeste gebieden op positieve wijze met elkaar is gesproken, kwamen er ook kritische vragen over het verleden op tafel en was er ruimte voor stevige discussie. Toch zijn er ook groepen die nu al aan de slag zijn’.

Buitenhek: ‘In die bijeenkomsten werd door de inwoners herhaalde malen gevraagd naar de nieuwbouwlocaties, die bij de gemeente in beeld zijn. Die staan in een geheime bijlage bij de raadsstukken van eind 2019, welke door het College tot nu toe niet wordt vrijgegeven. Op de kansenkaart die de gemeente heeft ingezet om nieuwbouwplannen van bewoners te verzamelen is te lezen: ‘Als dit waar is?? Wat heeft deze kansenkaart dan nog voor zin??’

Reactie gemeente
Op ons verzoek reageert de gemeente De Bilt bij monde van wethouder Dolf Smolenears: ‘Er is nog geen besluit genomen over waar rondom Maartensdijk woningen komen. Daar verandert de koop van een stuk grond door een ontwikkelaar niets aan. Er is toestemming van de provincie en van de gemeente nodig om buiten de contouren te bouwen en we staan pas aan de start van een proces, waarin het totaal nog geen uitgemaakte zaak is waar er gebouwd gaat worden. De feiten zijn: De gemeente heeft geen samenwerking met Heijmans, er loopt geen procedure om deze grond te bestemmen voor woningbouw en wij hebben geen bouwplannen voorgelegd aan de provincie. De aandacht wordt hiermee afgeleid van de belangrijkste vraag: hoe kunnen we als gemeente en als gemeenschap iets betekenen voor onze inwoners die steeds moeilijker een huis kunnen vinden?’

!