Gemiste kans gemeente, samen beter resultaat
Logo vierklank.nl
Deze al eerder geplaatste foto nodigt uit tot commentaar van de Fietsersbond. (foto Koen Wildschut)

Gemiste kans gemeente, samen beter resultaat

Er wordt in De Bilt relatief veel gefietst volgens de Biltse afdeling van de Fietsersbond: ‘Officieel is het beleid van de gemeente De Bilt pro fiets, maar in de praktijk blijkt dat niet altijd het geval’. 

door Henk van de Bunt

De afdeling vindt dat er sprake is van goed contact met de verkeersambtenaren van de gemeente: ‘Maar het lijkt erop dat ze daar momenteel onderbezet zijn. In ieder geval kost het de laatste tijd enorme moeite met de verkeersambtenaren in contact te komen’, meldt Frans de Ruiter.

Items
Het waren twee belangwekkende items in de Vierklank van woensdag 28 oktober’ die de Fietsersbond afd. De Bilt (Gabriëlle Dijkstra en Frans de Ruiter) in de pen deden klimmen om een reactie te geven, met als rode draad: ‘Wij krijgen geen contact met de gemeente’.

Fietsnieten
De Fietsersbond: ‘Bedoeling van de fietsnieten was het ordenen van de voetgangersstromen in coronatijd; de gekozen ‘oplossing’ biedt duidelijk niet de ruimte die is gewenst. De vraag is of de gemeente kan handhaven. Er staat nergens, dat je niet je fiets mag neerzetten, zoals je wilt. De rekken die er eerst stonden, zorgden er tenminste voor dat de mensen, ook wanneer er niet genoeg plek was, hun fiets geordend naast de rekken zetten. Er is niets gedaan met de suggesties en aanbod tot meedenken door de Fietsersbond. Enkele parkeerplaatsen ‘opofferen’ om plaats te maken voor zo’n 10 fietsen per vak is kennelijk teveel gevraagd’.

Regionale fietsroutes
De Fietsersbond: ‘Regionale fietsroutes. (Mooie steun maar… van wie?). Met iets meer participatie van inwoners en belangengroepen hadden we samen tot een beter plan kunnen komen. Gemiste kansen voor zowel de Provincie, de gemeente als voor ons (de Fietsersbond), omdat er van alles gebeurt waarvan wij denken dat onze suggesties een meerwaarde hadden kunnen hebben. Zeker omdat we meestal worden geconfronteerd met een voldongen feit en aanpassingen niet meer mogelijk zijn. Ook staat er dat je op de gemeentesite info kunt vinden over alle fietsprojecten in de gemeente. Daar staat echter, naast de snelfietsroute, alleen iets over de Jan Steenlaan’.

Hof van Bilthoven
‘Meer projecten zijn er dus niet. Erger nog. Een belangrijke veel gebruikte noord-zuidroute dreigt te verdwijnen: Namelijk vanuit het fietstunneltje de Leijen richting scholen, Lichtruim en Planetenbaan. Met de bouw van het Hof van Bilthoven is het verbindingsfietspad geruisloos verdwenen. De fietsers vonden zelf het meest logische alternatief: een doorgang langs Lugtensteyn (Orionlaan). Het noodvoetpad werd vooral als fietspad gebruikt. Maanden van pogingen tot overleg met de gemeente hebben nog niets opgeleverd, het voetpad is nu al klaar, de planten staan bijna in het perk. ‘Ook de rechtstreekse fietsverbinding tussen Noorderkroon en Planetenbaan langs de voormalige Poolsterschool is verdwenen. Van de Wijkraad de Leijen hoorden we dat ook zij dit probleem bij de gemeente onder de aandacht hebben gebracht. Moeten de fietsers nu tot in lengte van jaren omrijden? Of kiezen ze voor een rechtstreekse route via het voetpad…?’  

Verder dan
De afdeling De Bilt is ook provinciaal actief. Diverse regionale routes lopen door De Bilt: Amersfoort-Utrecht-Woerden, Hilversum-Utrecht-Vianen en Bilthoven-Uithof-Houten. In de provincie Utrecht wordt in vergelijking tot de rest van het land veel gefietst. Het jaargemiddelde van fietsers in de provincie Utrecht komt neer op 1200 fietskilometers per persoon per jaar. Die fietsers hebben recht op goede voorzieningen: ‘Het doel van de Fietsersbond (dus ook de Biltse afdeling) is om het voor de fietser veilig, vlot en comfortabel te maken. Er wordt gelukkig steeds meer gefietst, het is drukker geworden op het fietspad. De variëteit van gebruikers is veel groter geworden. De snelheid ligt hoger. Voor velen is de auto geen alternatief. Ook uit oogpunt van energieverbruik en de uitstoot van fijnstof en CO2 is het belang van fietsen overduidelijk. Om al die redenen verdient de fiets ruim baan. Dat is helaas nog steeds niet vanzelfsprekend, ook in deze gemeente niet. Als Fietsersbond laten we daarom onze stem duidelijk horen’.

Meer berichten