Hier stond de Melchiorbank.
Hier stond de Melchiorbank.

Hoog tijd voor een Dr. H.W. Melchiorplein

Algemeen

Afgelopen week hoorden wij, dat ‘de bank van Melchior’ plotseling was verdwenen van de Nachtegaallaan in Bilthoven. Na meer dan 90 jaar is hij eenvoudig opgegaan in de sloop- en bouwactiviteiten van het naastgelegen Vinkenplein. Overigens verkeerde de bank al jaren in een zeer slechte staat en werd er uitgekeken naar een grondige restauratie. Maar die zou er niet komen. 

Dit is dus de manier, waarop de gemeente De Bilt de naamgever van Bilthoven gedenkt: ze sloopt het monument van de plaatselijke volksgezondheid en welzijn, midden in de coronacrisis. Want een monument was de huisarts Dr. Hendrik Willem Melchior (1874 - 1927) echt. Tijdens een raadsvergadering in november 1917 had hij als raadslid namens de Vrijzinnig Liberalen ervoor gezorgd, dat de naam De Bilt Station veranderde in Bilthoven. Naar verluidt heeft zo’n zelfde raadsvergadering in 2020 besloten dat de bank wel kon verdwijnen. Dat is opmerkelijk omdat een meerderheid van de gemeenteraad zich eerder voorstander had getoond van een monumentenstatus voor de bank van Melchior.

Netwerk

Hendrik Willem Melchior had zijn centrale herdenkingsplaats wel verdiend. Van 1915 tot 1917 was hij lid van de gemeenteraad voor de Vrijzinnig Democratische Bond (VDB), een vooruitstrevende liberale politieke stroming met aandacht voor sociale en maatschappelijke vraagstukken. Hij zette zich in voor een netwerk van schoolartsen en vakantiekolonies voor kinderen, voor kindervoeding en armenzorg. Het huidige Centrum Jeugd en Gezin, gevestigd in Het Lichtruim, en de gemeentelijke jeugdzorg zijn hem schatplichtig. 

Sport

Evenals de huidige Biltse Sportfederatie, want juist Melchior spande zich al honderd jaar geleden in voor gemeentelijke sportbeoefening. Wie weet nog dat het Melchior was die in 1914 de oprichter was van de Biltsche Zwemvereeniging en die zich inzette voor een nieuw zwembad, omdat de oude badinrichting aan de Biltse Grift niet meer voldeed. Daarom werd in 1925 een nieuw bad aangelegd aan de Oude Brandenburgerweg. Herkenbaar verhaal? Jazeker, want eind vorig jaar werd opnieuw een zwembad geopend in Bilthoven. 

Brandweer

Daarbij spande de huisarts zich ook nog in voor de Vrijwillige Brandweer Bilthoven, waarvan de kazerne heden ten dage is gevestigd aan de Leijenseweg. Het was geen verrassing dat Melchior volledig overwerkt zijn praktijk sloot in 1921. Hij trad in dienst bij de Raad van Arbeid in Amersfoort. In 1927 kwam hij om tijdens een auto-ongeluk in zijn eigen woonplaats De Bilt. 

Naam

Anno nu zien we ons voor een voldongen feit geplaatst en vragen we ons af: wat nu? Dat het peperdure en duurzaam aangelegde nieuwe zwembad Brandenburg de naam van de betreurde huisarts niet draagt is een gemiste kans, die opnieuw gegrepen kan worden. En wij kunnen na alle sloop- bouw- en opschoonwerkzaamheden ter plaatse zonder moeite een passender naam bedenken voor het Vinkenplein. Meer info is te vinden op het online museum.

Zo zag de bank er tot voor kort uit.