Na 50 jaar verdient Warner Belger de Chapeau-penning.
Na 50 jaar verdient Warner Belger de Chapeau-penning.

Chapeaupenning voor Warner Belger

Algemeen Algemeen

door Walter Eijndhoven

Vrijdag 16 november, na de voorstelling van Toneelvereniging Steeds Beter in het Lichtruim, reikte locoburgemeester Dolf Smolenaers een chapeaupenning uit aan de heer Warner Belger, sinds 1967 lid van deze toneelvereniging.

De chapeaupenning werd hem uitgereikt wegens zijn belangrijke bijdrage aan het voortbestaan van de toneelcultuur in gemeente De Bilt. In zijn vijftig jaar durende lidmaatschap van de toneelvereniging speelde hij veel verschillende personages, in even zoveel toneelstukken. Daarnaast hield Belgers zich 35 jaar bezig met bestuursfuncties binnen Steeds Beter. In zijn rol als secretaris wierf hij vele nieuwe sponsoren en legde hij innige contacten met de Biltse middenstand. Naast zijn lidmaatschap van Steeds Beter is Belger ook actief in de groep Seniorentoneel. Deze toneelgroep zet zich in voor korte voorstellingen in verzorgings- en verpleeghuizen.