Deze foto laat zien dat de feitelijke afbraak nog moet starten. Afgelopen vrijdag was men klaar met het saneren van asbest.
Deze foto laat zien dat de feitelijke afbraak nog moet starten. Afgelopen vrijdag was men klaar met het saneren van asbest. Foto: Evert Bouws

Sloop schoolgebouwen Melkweg van start

Algemeen Jeugd

De gemeente start met het bouwrijp maken van het gebied ten noorden van de Melkweg in Bilthoven. Op het terrein worden honderd woningen gebouwd, waarvan 30 procent in de sociale huur. De woningen worden gebouwd zonder aardgasaansluiting.

SSW zal de sociale huurwoningen realiseren en een marktpartij de overige woningen. De definitieve vastlegging van de gemaakte afspraken vindt binnenkort plaats. De werkzaamheden beginnen met de sloop van de beide voormalige schoolgebouwen en het graven van proefsleuven voor archeologisch onderzoek. Na de zomervakantie worden de werkzaamheden voortgezet met het rooien van bomen en het verleggen van de riolering. De omwonenden zijn daarover via een nieuwsbrief geïnformeerd.

!