Logo vierklank.nl
 Er is onder de fietsers veel belangstelling voor deze bunker.
Er is onder de fietsers veel belangstelling voor deze bunker.
Activiteiten

Fietsexcursies Park Vliegbasis Soesterberg seizoen 2018

Afgelopen weekend gingen de fietsexcursies over de voormalige Vliegbasis Soesterberg van start. Ooit de bakermat van de Koninklijke Luchtmacht heeft het terrein zich ontwikkeld tot een uniek natuurgebied. Gidsen nemen belangstellenden in de maanden maart t/m oktober mee op diverse fietsexcursies over het terrein.

De fietsexcursie waarbij de Militaire Historie centraal staat, is op zaterdag 17 maart om 13.00 uur. Men fietst ruim 10 kilometer over Park Vliegbasis Soesterberg, betreedt delen van het Park die niet vrij toegankelijk zijn en men krijgt toegang tot enkele historische gebouwen. Het noordelijk deel van de fietsexcursie leidt langs de Duitse schietbaan en naar de gedenkplaats '33 van Soesterberg': sporen uit de Tweede Wereldoorlog. Ook de kerosineheuvel en het munitiepark die stammen uit de periode dat de vliegbasis dienst deed als NAVO-basis bevinden zich in dat deel van het gebied. De fietsexcursie Historie Vliegbasis vindt iedere eerste en derde zaterdagmiddag van de maand plaats.

Kunst
Op zaterdag 7 april om 10.30 uur vindt er een kunstexcursie plaats die leidt langs kunstobjecten uit Collectie De Basis. Sinds 2010 hebben diverse kunstenaars een kunstwerk voor de voormalige Vliegbasis Soesterberg gemaakt. De kunstwerken bevinden zich verspreid over het terrein in historische gebouwen, zoals shelters, munitiebunkers en de verkeerstoren. De gidsen openen de dikke deuren om de kunstobjecten te kunnen bekijken en geven een nadere toelichting. De fietsexcursie Kunst vindt iedere eerste zaterdagochtend van de maand plaats.

Natuur
De fietsexcursie Natuur is op zondag 8 april om 10.30 uur. Het Park is door de aanleg van een vijftal ecoducten in de afgelopen jaren verworden tot verbindende schakel tussen natuurgebieden. Vele diersoorten maken dankbaar gebruik van die verbinding. Dier- en plantensoorten waarvoor de voormalige vliegbasis als kerngebied fungeert hebben nu de mogelijkheid gekregen zich over de Utrechtse Heuvelrug te verspreiden. Ontmoetingen met vogelsoorten, waaronder de zeldzaam wordende veldleeuwerik of tapuit, met bijzondere vlinders, libellen en juffers of een ree zijn niet ondenkbaar. De gidsen lichten de noodzaak nader toe om delen van het Park voor het publiek -beperkt- afgesloten te houden. De fietsexcursie Natuur vindt iedere eerste zondagochtend van de maand plaats.

Duur
De duur van de fietsexcursies is 2 tot 2,5 uur. Reserveren is noodzakelijk, deelname is gratis. Neem zelf uw fiets mee of huur een fiets aan de kassa van het Nationaal Militair Museum. Verzamel- en startpunt is fietsenstalling 2 naast parkeerplaats P1 van het Nationaal Militair Museum, Verlengde Paltzerweg 1 te Soesterberg. De gidsen staan daar voor u klaar. Het is mogelijk gebruik te maken van de voorzieningen van het museum en/of dat ook te bezoeken.

Exclusieve excursie
Voor de exclusieve fiets excursie op 23 maart om 13.30 uur kunt u nog inschrijven. U fietst een afstand van ruim 10 kilometer over de vliegbasis dat zich als gevolg van het militaire gebruik heeft ontwikkeld tot 375 hectare uniek natuurgebied. U betreedt delen van het Park die niet vrij toegankelijk zijn en u bezoekt militair erfgoed wat normaal ook is afgesloten voor reguliere excursies.    (Karen van Leeuwen)

Meer berichten