Henk van Gend en Rob Klaassen aan het einde van de tuin van een perceel aan de westzijde van de Spoorlaan. Het geluidsscherm aan de oostzijde van de A27 zal verplaatst worden tot het piketpaaltje. Over de stand van het nieuwe scherm is het dispuut ontstaan.
Henk van Gend en Rob Klaassen aan het einde van de tuin van een perceel aan de westzijde van de Spoorlaan. Het geluidsscherm aan de oostzijde van de A27 zal verplaatst worden tot het piketpaaltje. Over de stand van het nieuwe scherm is het dispuut ontstaan.

RWS laat inwoners van Hollandsche Rading iets horen

Algemeen Algemeen

door Henk van de Bunt

Vorige week schreef De Vierklank over de problematiek van de (aanstaande) overlast van de A27 bij de inmiddels al ver gerealiseerde uitbreiding van deze al weer 45 jaar oude 'snelweg'. Uitvoering van de plannen met de weg van Rijkswaterstaat, die bewoners, wonend langs de weg en vooral die van Hollandsche Rading opnieuw tot in de vezels heeft gemotiveerd.

Woordvoerders Henk van Gend en Rob Klaassen uitten toen zware kritiek op het feit dat het nieuwe geluidscherm aan de oostzijde van de A27 in Hollandsche Rading een reflecterend scherm wordt en dat de achterkant van dit scherm, dus aan de bewonerszijde niet reflecterend wordt uitgevoerd. Het verweer van Rijkswaterstaat is, dat dit scherm onder een hoek van 20 graden achter-overhellend wordt uitgevoerd en dat zo de reflectie van het geluid naar boven wordt geleid. Volgens Van Gend en Klaassen zal dat gaan leiden tot extra geluidhinder, omdat wanneer het geluid naar boven wordt geleid dit, al naar gelang temperatuur en windrichting, hoe dan ook bij de omwonenden terecht komt. Een goed niet-reflecterend scherm neemt circa 80% van de geluidsenergie weg en zet dit om in warmte. Het is daarom het meest effectief om die energie van het geluid te laten verdwijnen. Beiden pleiten er daarom voor om het scherm om te draaien, zodat aan de wegkant het niet-reflecterend deel van het scherm komt.

Duidelijkheid
RWS omschrijft het scherm als volgt: 'De lengte van het nieuwe geluidscherm Hollandsche Rading Oost is 1.100 meter lang. Over een lengte van 1.000 meter is het scherm straks zes meter hoog. De laatste 100 meter, ten noorden van het viaduct Vuurse Dreef krijgt een hoogte van vijf meter. Het scherm wordt tweezijdig begroeid en absorberend uitgevoerd. De onderste vier meter van het geluidscherm is dicht uitgevoerd en de bovenste twee meter transparant'. Rob en Henk gaven toen aan: 'Wij willen dat Rijkswaterstaat op zeer korte termijn naar Hollandsche Rading komt en hier tekst en uitleg geeft over wat zij precies willen en wat zij voor hebben om geen niet-reflecterend scherm aan de weg-kant van de oostzijde van de A27 te plaatsen. Er is grote behoefte aan duidelijke, eerlijke informatie'.

Reactie
De Vierklank ontving te laat voor vermelding in de krant van vorige week de reactie van omgevingsmanager RWS Rudy Klunder: 'Rijkswaterstaat gaat in gesprek met de heren in Hollandsche Rading over dit thema. Het thema geluid blijft een terugkerend lastig onderwerp.

Rijkswaterstaat heeft dit specifieke punt in aanloop naar het Tracébesluit laten onderzoeken door TNO. TNO heeft geconcludeerd, dat door de reflecterende schermen hellend achterover te zetten wordt voldaan aan de geluidsbelastingen in het Tracébesluit. In het besluit is dit als volgt kenbaar gemaakt: 'Alle nieuwe schermen of te vervangen schermen worden aan de rijkswegzijde absorberend uitgevoerd. Dit wordt bereikt door de schermen onder een hoek van 20 graden achterover te zetten' (pagina 12 Tracébesluit). Dit is in combinatie met het aanbrengen van dubbellaags ZOAB op de weg'.

Naschrift
Op het bericht van Rijkswaterstaat geven Henk van Gend en Rob Klaassen een korte reactie.

  1. Er is inmiddels een gesprek gepland met Rijkswaterstaat op dinsdag 19 december.
  2. Na lezing van het bericht van Rijkswaterstaat blijven onze bezwaren onverminderd van kracht: bijvoorbeeld het benoemen van  een reflecterend scherm aan de oostkant van de A27 in Hollandsche Rading, dat onder een hoek van 20 graden wordt geplaatst, als een absorberend uitgevoerd scherm.
  3. Deze en andere de geluidhinder in Hollandsche Rading betreffende zaken zullen de 19e december aan de orde komen. Wij zijn voornemens om na afloop van dit overleg een uitgebreid persbericht te maken.