Lodie Voûte werd eerder door Koos Kolenbrander voor de Biltse Courant geïnterviewd.
Lodie Voûte werd eerder door Koos Kolenbrander voor de Biltse Courant geïnterviewd.

Maartensdijk bakermat ondergrondse pers

Algemeen Historie

Lodie Voûte woonde met zijn vrouw Ad Esser in het landhuis achter Rustenhove (nu Aanlegsteeg 4). Samen met zijn broef Klaas ergert hij zich al heel snel aan de propaganda van de bezetter. Ze besluiten 'Het Bulletin' met feitelijke informatie te gaan maken en in Nederland te verspreiden. Rustenhove blijkt een prima plek om dit soort illegale activiteiten te herbergen. Gek genoeg zijn de verzetsactiviteiten van de gebroeders Voûte door de Maartensdijkers onopgemerkt gebleven. Dat blijkt enigszins wederzijds: de Voûtes hebben nooit geweten dat de Maartensdijkers het appelhuis op het terrein van Rustenhove als geheime schuilplaats benutten.

We herdenken nu de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en vieren de bevrijding van een meedogenloze bezetter. Wat heeft die bezetting en bevrijding voor de gewone mensen in de zes dorpskernen en het buitengebied van gemeente De Bilt betekend? Wat voor gebeurtenissen hebben zich in die periode daar afgespeeld? Het verhaal hierboven van de gebroeders Voûte is er één uit een hele reeks. Diverse auteurs hebben in artikelen in de lokale pers (De Vierklank en De Biltse Courant), in de periodieken van de twee lokale geschiedenisverenigingen (St. Maerten en De Biltse Grift) en in een aantal boeken de lokale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in deze contreien uitgebreid beschreven en gedocumenteerd. Lezers die zich verder willen verdiepen in de lokale geschiedenis van die bewogen periode vinden als start een handzame inventarisatie op www.debiltinwo2.nl.

Sommige boekpublicaties in het overzicht zijn niet specifiek gericht op onze dorpskernen of op de oorlogsperiode maar ze bevatten zoveel relevante informatie over de oorlogsperiode in onze contreien dat ze daarom toch zijn opgenomen. Ook niet alle boeken en artikelen zijn nog in/via de reguliere boekhandel of via de (archieven van) weekbladen verkrijgbaar. In die gevallen bieden de historische verenigingen, (universiteits/NIOD)bibliotheken, het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen in Breukelen, antiquariaten of boekenbeurzen wellicht uitkomst. En als niets meer lukt dan doet een telefoontje met Koos Kolenbrander soms wonderen.       (Frank Klok)