BON Magazine omslag 1
BON Magazine omslag 1

Een magazine voor Biltse Ondernemers

Zakelijk Bilts OndernemersNieuws

Als betrokken lokale ondernemer praat je met veel andere ondernemers. En dan merk je dat ondernemers net gewone mensen zijn. Wat ze niet kennen dat eten ze niet. Ook al zit het dichtbij, onbekend maakt onbemind. En daar gaat dit magazine iets aan veranderen. Het Bilts OndernemersNieuws wil laten zien dat er veel interessante ondernemers in onze gemeente wonen en werken.

In tegenstelling tot ons omringende gemeenten hebben we maar een paar grote landelijke bedrijven. Bedrijven als Grondmij, RIVM (hoewel die alweer snel de gemeente gaat verlaten) en het KNMI genieten landelijke bekendheid en hoef je bij niemand te introduceren. Maar eigenlijk alles wat daaronder zit en dat zijn in onze gemeente zo'n kleine 3000 bedrijven, bedrijfjes en eenpitters, kunnen best wat bekendheid gebruiken.

Ook gemeenten zijn steeds meer bereid om opdrachten aan lokale ondernemers te gunnen. Zo hebben de gemeente Zeist en de ondernemers aldaar recentelijk een convenant met elkaar gesloten waarmee ze de aanzet geven tot een betere onderlinge samenwerking. Daar wordt binnen onze gemeente door verschillende partijen ook aan gewerkt. Zo'n Convenant vraagt van beide partijen veranderingen. Een gemeente moet daarvoor ondernemerschap tonen. Burgemeester en Wethouders moeten daarin het voortouw nemen. Zij moeten op hun beurt ambtenaren inspireren zodat die van gebaande paden durven af te wijken. Zij moeten de meerwaarde van lokale ondernemers zichtbaar maken. Meerwaarde die zich niet laat bepalen door de laagste prijs maar door een sociale betrokkenheid. Dat kan in de vorm van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, door een lokaal personeelsbeleid, door een binding met de lokale consument of door een goede onderlinge samenwerking. Lokale ondernemingen zijn immers de sleutel tot een succesvolle lokale samenleving. Zij zorgen ervoor dat heel veel lokale initiatieven van verenigingen, organisaties, instellingen en burgers mogelijk worden gemaakt.

Ondernemers moeten zelf ook aan de bak. Je kan niet verwachten dat opdrachten vanzelf bij je binnen vallen. Voortdurend moeten ondernemers hun producten, diensten en nieuws kenbaar maken. Een van de mogelijkheden daarvoor is vanaf nu het Bilts OndernemersNieuws. Een magazine van, voor en door ondernemers of daaraan gerelateerde partijen. Verhalen over successen, mislukkingen, nieuwe producten of diensten, problemen of oplossingen voor die problemen. Ondernemers aan het woord. Zelf geschreven of door een collega ondernemer die daar expertise in heeft. Er is altijd wel iemand te vinden die het verhaal kan verwoorden zoals je het verteld wilt hebben.

Verhalen die naast een papieren versie ook een internetleven gaan leiden. BiltsOndenemersNieuws.nl zorgt ervoor dat de verhalen op internet te vinden zijn. De eigen bedrijfswebsite wordt middels een link gekoppeld aan het verhaal zodat naast de lokale gemeenschap de hele wereld kennis kan maken met die lokale bedrijven in gemeente De Bilt.

Ik ben er van overtuigd dat er lokaal nog veel te winnen valt. Lets go!

Cor Groenen
uitgever

Cor Groenen