Leerlingen van De Nijepoort zijn bezig met hun sponsorloop.
Leerlingen van De Nijepoort zijn bezig met hun sponsorloop.

Vijfduizend euro voor vluchtelingen op Lesbos

Sport


door Rob Klaassen

Dinsdag 8 september werd Europa opgeschrikt doordat vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos in vlammen opging. 13.000 vluchtelingen werden daardoor op slag dakloos. Dit vond plaats in een kamp dat was berekend op maximaal 2500 mensen. 

Deze brand schokte de wereld. Plotseling kwamen er allerlei acties van de grond om iets van het leed van deze vluchtelingen te verzachten. Zo nam de Groenekanse basisschool ‘De Nijepoort’ het initiatief om een sponsorloop te organiseren. Maandag 26 oktober werd de opbrengst van deze sponsorloop overhandigd aan stichting ‘Because we Carry’. 

Ontstaan
Van Jaap Klerk, leerling van groep 8, was het idee afkomstig om als school iets te gaan organiseren voor de vluchtelingen op Lesbos. Jaap vond de brand verschrikkelijk, waarbij hij zich afvroeg hoe de kinderen daar hun dag nog zouden kunnen doorkomen. Zijn plan was er in eerste instantie op gericht om voor de kinderen daar iets te maken, waarmee ze op een ontspannen manier bezig zouden kunnen zijn. Hij wilde daarvoor samen met de leerlingen van De Nijepoort een mooi kleur- en doe-boek gaan maken. Dit boek zou dan vervolgens moeten worden gedrukt om het daarna met potloden en gum naar Lesbos te sturen. Op deze manier zouden de kinderen daar dan wat leuks om handen hebben. Om dit allemaal financieel rond te krijgen zou aan de ouders en andere belangstellenden geld worden gevraagd. Samen met directeur Marjan van Grieken had Jaap ook bedacht om een sponsorloop in Groenekan te gaan organiseren om zo nog wat extra geld bij elkaar te krijgen. Vervolgens heeft hij zijn plannen gemaild naar de stichting ‘Because we Carry’ en hen gevraagd wat zij van de plannen vonden.

‘Because we Carry’
‘Because we Carry’ is een stichting, die 2015 is opgericht. Drie Amsterdamse vrouwen richtten deze organisatie op, omdat zij niet langer machteloos wilden toezien hoe gezinnen van vluchtelingen terecht kwamen in kampen en zich daar onder erbarmelijke omstandigheden moesten zien te redden. Hun eerste actie bestond uit een bezoek aan Lesbos waarbij zij 1000 babydragers meenamen. Thans is de organisatie zo uitgebreid, dat zij in staat is om iedere week een nieuw fris team richting Lesbos te laten gaan om daar te helpen. Op deze manier wordt geprobeerd het verblijf van deze mensen, die op de vlucht zijn, iets dragelijker te maken.

Sponsorloop
De reactie van ‘Because we Carry’ was dat ze heel blij zijn met het initiatief. Ze zouden graag geld ontvangen dat zij dan nuttig zouden kunnen besteden in Lesbos. Op woensdag 7 oktober werd de sponsorloop op de Versteeglaan georganiseerd. Er is door leerlingen die dag, ondanks het wat regenachtige weer en winderige weer, flink gelopen. Eerst door de groepen 1 en 2, daarna door de groepen 3, 4 en 5. In het verslag staat hierover: ‘Nou die gingen er na het startschot ook meteen snel van door. Toen de mededeling kwam dat het de laatste ronde was, waren ze toch een beetje teleurgesteld’. Als laatste groep ging de bovenbouw van start. Die groep moest volledig in de regen lopen: ‘maar dat mocht de pret niet drukken. Super veel kruisjes konden worden gezet, dus het wordt pinnen voor vaders en moeders’.

Eindresultaat.
Maandag 26 oktober, is het geld via een telecommunicatieverbinding overhandigd aan de stichting ‘Because we Carry’. Jaap Klerk overhandigde het geld namens alle leerlingen. Iedereen verdient een pluim, omdat er het fantastische bedrag van 5.000 euro bij elkaar is gelopen. Een ongelooflijk bedrag.

!