Logo vierklank.nl
Ook de recreantengroep van Salvo speelt met veel plezier hun partijtjes in de openlucht.
Ook de recreantengroep van Salvo speelt met veel plezier hun partijtjes in de openlucht. (Foto: )

Sporten in Corona-tijd - Salvo doet volleybaltrainingen buiten

  Sport

Het wedstrijdseizoen van alle sportverenigingen is in maart abrupt beëindigd door de coronacrisis. Toen duidelijk werd dat deze periode wel eens heel lang kon duren gingen verenigingen na de eerste versoepeling van de bepalingen op zoek naar manieren om wel te kunnen sporten. Zo ook volleybalvereniging Salvo’67 uit Maartensdijk.

Evenals andere verenigingen volgt het bestuur van Salvo de ontwikkelingen op de voet. Voorzitter Eric Landwaart: ‘We zijn binnen het bestuur gaan brainstormen toen in april bekend werd dat landelijk de jeugd t/m 12 jaar vanaf begin mei weer vrijuit mocht gaan sporten en de jeugd van 13 tot en met 18 jaar weer mocht sporten met inachtneming van de 1,5 meterregel. Het protocol verantwoord sporten met jeugd geeft uitvoering aan de regels die in acht genomen moeten worden’.

Stratenvolleybaltoernooi
Volleyballen in de buitenlucht is ook heel goed te doen. Salvo is met het fenomeen buitenvolleybal bekend en heeft in Maartensdijk 25 jaar lang een Stratenvolleybaltoernooi georganiseerd op Konings- c.q Koninginnedag. Drie jaar geleden heeft de vereniging dat voor het laatst gedaan als onderdeel van de viering van het 50 jarig jubileum op het bijveld van korfbalvereniging Tweemaal Zes.

Coronamaatregelen
Het lag voor de hand om het aanbod van TZ te accepteren om hun terrein weer te gaan gebruiken voor buitentrainingen. Eric Landwaart: ‘Met TZ hebben wij goed contact. Vanuit de vereniging hebben Daisy van Ek en Maurice ter Horst dit coronaproject opgepakt en hebben de bezichtiging gedaan van het grasveld naast het paviljoen. Al gauw was duidelijk dat buitentrainingen voor alle trainingsgroepen daar heel goed te organiseren zijn; temeer omdat TZ voor de eigen vereniging alle corona-maatregelen op hun sportaccommodatie al hadden genomen. Bovendien kreeg Salvo toestemming om de volleybalnetten te laten staan voor de periode dat wij gebruik maken van de voorzieningen. Dat scheelt enorm veel werk voor en na de trainingen’.

Toezichthouders
Na uitvoerige bestudering van de coronaregels van RIVM, NOC/NSF en de Nevobo is er enorm veel werk gemaakt om de verplichte protocollen op te stellen. Voor elke sporter, trainer of functionaris is uitvoerig beschreven aan welke regels zij moeten voldoen. Toezichthouders checken op de trainingsavond of iedereen zich aan de veiligheidsregels houdt . Eric Landwaart: ‘Ik ben trots op het werk dat Daisy en Maurice gedaan hebben om onze leden weer de gelegenheid te geven om lekker te volleyballen. Alle trainingsgroepen trainen op dinsdagavond in 3 tijdsblokken van een uur. Tot op heden hebben we het weer mee gehad en dat was te merken aan de opkomst. Onze trainers en leden vinden het heerlijk om weer te kunnen volleyballen. Vooralsnog trainen we alleen in juni. Blijft het enthousiasme dan gaan we kijken of er voor de maand juli nog iets geregeld kan worden’.

door Kees Diepeveen

Meer berichten