Voorlopig zijn dergelijke ontmoetingen niet meer mogelijk.
Voorlopig zijn dergelijke ontmoetingen niet meer mogelijk.

Coronavirus treft ook bridge

Sport

Clubavonden, wedstrijden en drives vinden tot 1 juni geen doorgang meer. Een rondje langs de 7 bridgeclubs in deze gemeente leert dat de door de NBB (Bridgebond) gegeven richtlijn volledig wordt gevolgd. 

Het onderzoek toont aan, dat het einde van het bridgeseizoen 2019 - 20120 door bijna iedereen als een fait accompli wordt ervaren. Een aantal clubs spreekt er op de website bijna berustend over, een ander aantal moet dit nog op de site verwerken en nog anderen spreken er niet over, maar uit het feit, dat er vanaf begin maart al geen uitslagen meer worden vermeld kan men de terechte conclusie zelf wel trekken.

Neus

De bridgebond neemt ook graag de algemene adviezen over: ‘Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer je niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en houd ook dan afstand (anderhalve meter) tot elkaar.

Opleidingen

Ook de diverse begin maart gestarte cursussen c.q. vervolgcursussen bij Bridgeopleiding Koetsiersbridge zijn hierdoor stilgelegd. Een mogelijke herstart van de vervolgcursussen (vanaf half juni) behoort nog tot de mogelijkheden, maar de vooruitzichten daarbij zijn uiterst ongewis. 

De beginnerscursus wordt sowieso op z'n vroegst half september met de derde lesavond herstart. Johan Cruyff zou hierbij kunnen hebben gezegd: ‘Ieder nadeel heb z’n voordeel’. In dit geval betekent het, dat op de eerste twee dinsdagen in september alsnog op de eigenlijk al rijdende trein kan worden gesprongen; belangstellenden voor een bridgecursus voor beginners kunnen op de dinsdagen 8 en 15 september de eerste twee lesavonden alsnog volgen, om daarna vanaf 22 september bij de andere 16 cursisten aan te haken. Belangstelling kan worden aangegeven via bridgeopleiding@ziggo.nl [HvdB]