Dinsdagavond 15 juni is bekend gemaakt dat de wethouder zijn taken met onmiddellijke ingang heeft neergelegd.
Dinsdagavond 15 juni is bekend gemaakt dat de wethouder zijn taken met onmiddellijke ingang heeft neergelegd.

Wethouder André Landwehr vertrekt

Politiek

Wethouder André Landwehr maakte eerder bekend zijn wethouderstaken binnen het college van De Bilt per eind juni neerleggen. In een brief aan de voorzitter en leden van de gemeenteraad licht hij e.e.a. toe.

Landwehr schrijft: ‘Op 28 juni 2018 heeft u mij benoemd tot wethouder. Ik heb mogen meewerken aan de invulling van uw ambities en aan een realiseerbaar coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan een topklimaat’. Respect en vertrouwen zijn daarbij de basis om succesvol met elkaar, in het belang van onze inwoners, instellingen en ondernemers, samen te werken aan onze gezamenlijke doelstellingen’. 

Periode
‘De afgelopen drie jaar heb ik ervaren als een boeiende, enerverende en leerzame periode, waarin ik met ambitieuze coalitiepartners, oppositie, college, ambtelijke organisatie, fractie en met regionale partners heb mogen samenwerken. In 2018 heb ik met de lokale en regionale VVD de afspraak gemaakt om de functie van wethouder in de gemeente De Bilt voor maximaal 3 jaar te vervullen. Met deze brief informeer ik u daarom dat ik met ingang van 24 juni mijn ontslag neem en bied u hierbij mijn ontslagbrief aan, zoals de Gemeentewet

in artikel 43 voorschrijft. Ik draag dan ook mijn taken, met een gerust hart, over aan mijn opvolger, ik besef heel goed dat niet alle dossiers zijn afgerond, maar ik hoop, mede dankzij uw steun, een basis te hebben gelegd voor de toekomst’. 

Afspraken
Volgens VVD-fractievoorzitter Henric de Jong Schouwenburg is er helemaal geen afspraak gemaakt voor 3 jaar met Landwehr: ‘Er is nooit een harde datum van zijn vertrek genoemd. Hij heeft de fractie wel steeds aangespoord ervoor te zorgen, dat er een geschikte opvolger voor hem klaar zou staan’. De Jong Schouwenburg gelooft niet dat Landwehr opstapt, omdat hij omstreden was: ‘We hadden in De Bilt in 2018 (het moment van zijn benoeming) geen beschikbare kandidaat en dan moet je ze elders vinden’. Opmerkelijk in de berichtgeving is hierbij wel het persbericht, dat het VVD-bestuur uitgaf en waarin voorzitter Bart van de Kerkhof meldt: ‘Na een ambtstermijn van drie jaar legt wethouder André Landwehr conform afspraken zijn taken neer. Bij de aanstelling in 2018 heeft de heer Landwehr toegezegd voor een periode van drie jaar actief te blijven. Met deze volgemaakte termijn in het vooruitzicht, heeft onze wethouder zijn ontslag per eind juni 2021 aangekondigd’.

Opvolging
De coalitiepartijen zijn op z’n zachts gezegd zeer verrast door het aangekondigde vertrek. Henk Zandvliet (fractievoorzitter GroenLinks) was in 2018 bij de coalitiebesprekingen betrokken: ‘Ook wij zijn volkomen verrast door de afspraak, die indertijd met wethouder Landwehr zou zijn gemaakt. GroenLinks heeft geen enkel bezwaar tegen de voorgestelde opvolger, maar wel grote moeite met de gang van zaken en de financiële gevolgen. Misschien kunnen we de ontstane situatie gezamenlijk aangrijpen om de bestuurscultuur in De Bilt te verbeteren’. Ook D66-fractievoorzitter Donja Hoevers was daarover niet geïnformeerd en noemt het bericht ‘verbijsterend’: ‘D66 was niet op de hoogte van een interne VVD afspraak om tussentijds van wethouder te wisselen. Dat vraagt allereerst om tekst en uitleg in een raadsdebat. Daarna willen we snel in gesprek met de hele raad om te kijken hoe we hier samen uitkomen. Geen enkele politieke partij heeft het alleen voor het zeggen, we moeten het samen doen. In deze coronacrisis verwachten onze inwoners dat we niet alleen met onszelf bezig zijn’. Werner de Groot (fractievoorzitter CDA): ‘Het CDA is niet blij met de gebeurtenis; geconfronteerd worden vanuit onwetendheid voelt als een overval. Als coalitiepartij voelen we echter ook verantwoordelijkheid bij een afgesproken coalitieakkoord; daarin verandert door dit vertrek op inhoud niets. De gemeente wordt door het vertrek wel met extra kosten geconfronteerd. Wij vinden het daarom belangrijk, dat bij voordracht van een nieuwe wethouder de VVD kiest voor continuïteit, ook vanaf 2022 wanneer verkiezingen kunnen leiden tot nieuwe VVD-deelname. Dat voorkomt de gemeente een nieuwe rekening’.

Veranderingen
Volgens de fractie van de VVD staan er binnen het college de aankomende periode nog grote maatschappelijke veranderingen op de agenda. De fractie draagt mede daarom het ervaren en op het terrein van gebiedsontwikkeling goed ingevoerde in De Bilt woonachtige raadslid drs. ing. Kees Lelivelt voor als nieuwe wethouder.

Per direct weg
Wethouder André Landwehr heeft zijn wethouderstaken per 15 juni neergelegd naar aanleiding van de berichtgeving over de beëindiging van zijn wethouderschap. De ontslagbrief van Dhr. Landwehr is inmiddels in ontvangst genomen door Burgemeester Potters. Potters: ‘Ik heb begrip voor dit besluit en bedank André Landwehr voor zijn inzet voor de gemeente in de afgelopen jaren.’ 

[door Henk van de Bunt]

De VVD-fractie draagt Kees Lelivelt als opvolger voor.