Argumenten voor koopzondagen kortzichtig, naïef en ouderwets

Politiek Politiek

In gemeente De Bilt lijkt het, dat er koste wat het kost koopzondagen ingevoerd moeten worden. De ene partij roept dat winkeliers zelf de vrijheid moeten hebben of ze open gaan. De andere partij vindt dat De Bilt achter de omringende gemeenten aan moet hobbelen, want die zijn wel open op zondag. De SGP doet, net als een aantal andere partijen, niet mee aan een waan-van-de-dag-denken en komt op voor de kleine middenstander.

De argumenten die gebruikt worden door partijen als VVD, D66 en nu ook de PvdA, om koopzondagen toe te staan, zijn wat de SGP betreft veel te kortzichtig, naïef en niet van deze tijd. Werden de koopzondagen een aantal jaar geleden als kans gezien voor de winkelier, onderzoeken wijzen ondertussen anders uit. Koopzondagen leveren voor ondernemers in winkelgebieden als in gemeente De Bilt niets op. Integendeel, koopzondagen kosten geld. SGP-fractievoorzitter Johan Slootweg: 'Hier mag en kan de politiek haar ogen niet voor sluiten. Een ondernemer, die elke week inkomsten in moet leveren, houdt dat op den duur niet vol. Het winkelaanbod verschraalt. Dit weten VVD, D66, PvdA en andere voorstanders, maar ze walsen hier keihard overheen. Bizar is dat!'

Klaar
De SGP heeft begrepen dat de VVD, D66, PvdA en andere voorstanders hun antwoord al klaar hebben naar deze ondernemers: 'U heeft de vrijheid om op zondag dicht te blijven'. Voor hen geldt volgens de SGP dat ze juist geen vrijheid krijgen om wel of niet open te gaan. De SGP-fractie voelt zich gesteund door onderzoek onder de levensmiddelenzaken in De Bilt. 70 procent van deze ondernemers denkt dat als de supermarkten op zondag open gaan, ze dat merken aan omzet en klandizie. Deze winkeliers ervaren gebondenheid, ze willen niet open, hun grote concurrent is dat wel. Wat moeten ze? Slootweg: 'Dat is geen probleem, vinden kennelijk D66, VVD, PvdA en andere voorstanders. Als De Bilt maar koopzondagen heeft. Wij nemen deze naïviteit deze partijen kwalijk'.

Onderzoek
Bij de SGP-fractie is nog geen enkel onderzoek bekend, waaruit blijkt dat koopzondagen in De Bilt noodzakelijk zijn. In het voorstel van D66 en VVD staat dat 63% van de inwoners gebruik maakt van de mogelijkheid op zondag boodschappen te doen. Daar zou bij vermeld moeten worden dat dit gemiddeld 9 à 10 keer per jaar is. Uit een in opdracht van de gemeente en de Biltse Ondernemers Federatie (BOF) uitgevoerd onderzoek blijkt dat ruim 60% van degenen die gebruik maken van de koopzondag naar de binnenstad van Utrecht gaat. De beleving die men daar aantreft zal er volgens de SGP in gemeente De Bilt nooit komen.

Verzonnen
De veronderstelling dat de lokale middenstand geen bezwaar zou hebben tegen de verruiming van de openingstijden is volgens de SGP verzonnen. Slootweg: 'Inmiddels is wel bekend dat de grote voorstanders van de koopzondagen op twee handen te tellen zijn. Het overgrote deel van de ondernemers heeft geen behoefte aan verruiming van de openingstijden. Sterker nog: ik heb er verschillende gesproken die boos en verontwaardigd zijn dat er ten onrechte namens hen is getekend voor koopzondagen'. De SGP vindt het onbegrijpelijk dat D66, VVD en PvdA op basis van ondeugdelijke argumenten met voorstellen komen. Slootweg: 'Omdat uit en naar aanleiding van onderzoeken blijkt dat een koopzondag niet rendabel is in De Bilt, moet de politiek juist kiezen voor bescherming van de kleine ondernemer. Geen koopzondagen, maar aantrekkingskracht van winkelgebieden stimuleren en faciliteren. Zorgen voor een goed ondernemersklimaat. Een gemeenteraad die daarvoor kiest, is bezig met vooruitziend besturen en het afwegen van lokale belangen. Een gemeenteraad die daar niet voor kiest is volgens de SGP bezig in het belang van met name grote winkelketens ten koste van kleine ondernemers. Slootweg: 'Zo'n keuze wil de SGP niet op z'n geweten hebben! Zelfs niet voor een proefjaar.'