Klankbord Koopzondag ‘De vrijheid van de grens’

Politiek Politiek

Bovenstaande titel heb ik even geleend. Ik zag het boekje met deze titel zojuist liggen bij Bouwman Boeken aan de Biltse Hessenweg. Het ligt voor een bedrag van 5 euro op de toonbank in het kader van de week van de filosofie. Schrijver Paul Scheffer is hoogleraar Europese Studies en gebruikt de woorden vrijheid en grens met een heel andere bedoeling dan ik hieronder zal gaan doen. Hij illustreert er de actuele vluchtelingendiscussie mee. Ikzelf de mogelijke zondagsopening van supermarkten in onze gemeente. Vrijheid en grens zijn containerbegrippen en een ieder kan deze woorden voor eigen doel of zelfs welbevinden aanwenden.

Donderdag aanstaande valt de beslissing in de Gemeenteraadsvergadering. Keuze: Zondagsopening of niet. Met andere woorden: Drukte, onrust, vervuiling en nog meer fijnstof, óf niet. Het is trouwens dezelfde gemeenteraad, die deze week instemt met de bevindingen van de WMO-adviesraad, die is ingesteld om maatschappelijke belangen van de burgerij, dus de inwoners van De Bilt te behartigen. Dezelfde raad die de thema's Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Fairtrade hoog in het vaandel heeft staan.

Gestorte pap
Jongstleden donderdag was ik als toehoorder aanwezig bij de commissievergadering Burger en Bestuur van de gemeenteraad in De Bilt. Burgers en winkeliers kregen gelegenheid om in te spreken over hun standpunt inzake de verruiming van de winkeltijden. Op 16 oktober 2014 - dikke anderhalf jaar geleden - blijk ik een blog geschreven te hebben met de titel: 'Stem die zondagssuper eens af.' Daarin al plaatste ik het verzoek om bij wijze van referendum, in volle vrijheid in mijn eigen dorp te laten zien en horen dat ik tégen zondagopening ben. Want opnieuw was ik tot allerlaatste moment onwetend over een keuzediscussie, die verdacht veel op gestorte pap lijkt. Daarin bedient de plaatselijke VVD-fractie zich te pas en te onpas van de woorden vrijheid en keuzevrijheid. Zij het dan in het belang van (groot-)winkeliers.

Zo ook de woordvoerder/adviseur van de Biltse Ondernemers Federatie (BOF) in zijn spreektijd voor de commissie. Onder het motto: 'Het is toch niet meer van deze tijd dat de overheid beslissingen neemt voor zelfstandige winkeliers'. Uitroepteken. Daarin heeft de BOF wellicht gelijk. Maar is het niet evenzeer wél van deze tijd dat de gemeentelijke overheid de verantwoordelijkheid neemt voor de belangen van al zijn inwoners waar het gaat om gezondheid en welzijn? In plaats van zich te laten sturen of zelfs besturen door een grootwinkelbedrijf dat ver weg zetelt in Zaandam.

Parkeergelegenheid
De internationale supermarktgigant, die zijn klandizie in Utrecht-Oost op basis van een tekort aan parkeergelegenheid liever doorgeleid naar het aanpalende De Bilt. En in zijn grenzeloze expansie vaste voet aan de grond krijgt bij de VVD-fractie en notabene de plaatselijke Democraten. Deze 'uitvinders' van het referendum als kroonjuweel, zouden zich eens moeten verdiepen in de basis en bedoeling van het woord democratie. De fractievoorzitter van de SGP maakte ondertussen droogweg gehakt van de lobby-ambities van de BOF-vertegenwoordiger met de vraag 'welke winkeliers hij eigenlijk nog vertegenwoordigde?'

Lobby
Thans is het resultaat binnen ons gemeentelijke bestuursorgaan, dat een consequente supermarktlobby dreigt te worden gehonoreerd door gekozen raadsleden, met een verantwoordelijke functie ten opzichte van de burgerij. In al dit geweld, op grond van een zogeheten 'winkelstromenonderzoek', gaat het tegengeluid van de omwonende burger en tegenstemmer uiteraard verloren. Welke burger, die van maandagochtend 7.30 tot zaterdagavond 22.00 in een supermarkt of eventuele andere nering terecht kan, zou eigenlijk hebben verzocht om zo'n 'winkelstromenonderzoek'? Ik niet, maar ja, ik wist weer eens van niks. Ik als burger ben weer gehoord noch geïnformeerd. Zoals zovelen en evenals in oktober 2014.

Titel
Terug naar de titel: 'De vrijheid van de grens'. Waar zou die grens eigenlijk te vinden zijn? En wat is er nodig om als burger de grens te kunnen bepalen? Tot hier en niet verder, grootwinkelbedrijf. Ik wil mijn rust en vrijheid op zondag! Zou onze gemeenteraad daar een verantwoordelijke taak in moeten hebben?

Veroniek Clerx