Han IJssennagger gaf een toelichting op de accountantsverklaring.
Han IJssennagger gaf een toelichting op de accountantsverklaring.

Jaarrekening 2014 vastgesteld

Politiek Politiek

De gemeenteraad stelde donderdag 18 juni de Jaarrekening 2014 vast. De bespreking ervan vond plaats in de vergadering van 28 mei. Omdat toen de goedkeurende verklaring van de accountant ontbrak besloot de raad de jaarrekening wel te bespreken maar nog niet vast te stellen.

door Guus Geebel

Als voorzitter van de auditcommissie geeft Han IJssennagger (Bilts Belang) een toelichting. 'De goedkeurende verklaring van de accountant kon eerder niet worden afgeven vanwege een verschil in een vordering op de BghU (Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht), die bij de BghU als schuld zou moeten staan. Daar zat een bedrag tussen waar de accountants zijn uitgekomen. Er is daarna een goedkeurende verklaring afgegeven en er zijn geen onregelmatigheden gevonden.'

Menno Boer (SP) zegt in een stemverklaring dat de SP tegenstander is van de gehanteerde werkwijze. Hij vindt dat die het democratisch proces vertroebelt. 'Bespreking en besluit van elk voorstel dienen binnen dezelfde vergadering plaats te vinden.' De SP stemt tegen de jaarrekening.